Integratie- en uitwerkingstijden

Onze behandelingen hebben verschillende integratie- en uitwerkingstijden.
De integratietijd is de tijd die tenminste moet verstrijken voordat je een andere diepwerkende energetische behandeling kunt ontvangen.
De uitwerkingstijd is de periode waarin je op de behandeling kunt blijven reageren en de resultaten zichtbaar gaan worden. Deze tijdsduur kan wel van persoon tot persoon verschillen.

Transmutatie Channelingen

De meeste Transmutatie Channelingen mogen al een maand na een andere behandeling ontvangen worden.
De uitzonderingen zijn de Scheppingsplan Transmutatie Channeling en Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling, Familie Transmutatie Channeling, Ouderrelatie Transmutatie Channeling of (Deel) Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau.
Deze mogen pas ontvangen worden als de integratietijd van de voorgaande behandeling voorbij is.

Behandelingen zonder integratietijd

Behandelingen zonder integratietijd waaronder de Liefdesvoeding verbinding en Liefdesadem verbinding kunnen op elk gewenst moment en tegelijkertijd met andere behandelingen ontvangen worden.

Lees meer: Behandelingen zonder integratietijd

Combinatie Verbindingen en behandelingen

Verbindingen werken ondersteunend voor de behandelingen en kunnen daarom, onafhankelijk van het moment van ontvangst van een behandeling, geactiveerd worden.
Lees meer over meerdere Verbindingen aanvragen

 


Integratie- en uitwerkingstijden van de Traject Ontwikkelingsbehandelingen
 

Type behandeling Integratietijd (maanden) Uitwerkingstijd
(maanden)
Eén maand na behandeling mogelijk
 
Met uitzondering van
Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling

3 onbepaald* alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Goddelijke Wezensheling

3 12 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Goddelijke Verbindingsimpuls

3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Scheppingsplan Transmutatie Channeling

2 9 alle TC's

Scheppingsplan TC
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 

Familie Scheppingsplan
Transmutatie Channeling

2 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Volledige Spirituele ik verbinding

1½ per 10%** 6 per 10%** alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
In God behandeling 3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
God / Godin behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Ontwikkelingstocht behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Persoonlijkheidsbehandeling 3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
         
(Deel) Relatie TC op persoonlijkheidsniveau
2 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
         
Ouderrelatie behandeling 3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Ouderrelatie TC
2 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Levenspatroon behandeling 3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Ego-structuur behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC;       Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Onderlaag behandeling
3 9 geen***  


 

* Er is geen uitwerkingstijd te noemen voor de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, omdat er nog 
een aantal vervolg poorten en impulsen zijn, die je automatisch ontvangt als je er aan toe bent en er op zielsniveau voor kiest. 
Lees meer over deze poorten en impulsen onder het kopje ‘Wat krijg je hiervoor’
 
**** Voor elke ontbrekende tien procent van de verbinding is de integratietijd anderhalve maand en de uitwerkingstijd 6 maanden.
 
***** Gedurende de integratietijd van de Onderlaag behandeling wordt afgeraden om behandelingen zonder integratietijd of TC's te ontvangen. De enige uitzondering is de Gave universeel zien die juist wordt aangeraden om die zo snel mogelijk na de Onderlaag behandeling te ontvangen.

 

Integratie- en uitwerkingstijden van de Overige Ontwikkelingsbehandelingen

Type behandeling Integratietijd
(maanden)
Uitwerkingstijd (maanden) Eén maand na behandeling mogelijk
 
Met uitzondering van
Familie Transmutatie Channeling

2 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling

2 6 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Spiegel behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Spiegel TC

1 5 alle TC's
 
Spiegel Patroon behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Spiegel Patroon TC 1 5 alle TC's  

 

Integratie- en uitwerkingstijden van de behandelingen voor het oplossen van beïnvloeding problemen

         
Type behandeling Integratietijd
(maanden)
Uitwerkingstijd
(maanden)
Eén maand na behandeling
mogelijk
 
Met uitzondering van
Alma mater / pater behandeling
geen 9
 
   
Begrensde identiteit behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
         
Beïnvloeding behoefte behandeling
geen* 6

 
         
Beperkte Leefruimte behandeling
geen* 9
 
         
Bezem behandeling geen* 3
 
         
Chantage behandeling
geen* 9
 
         
Dubbele motieven behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
     
Eigendom behandeling
geen* 9
 
         
Energieroof behandeling
geen* 9
 
         
Familieband behandeling
3 9
 
alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
     
Groepscultuur behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
     
Identificatie behandeling geen* 6
 
         
Imponeer behandeling
geen 9
 
   
Ingebrachte stukken behandeling
geen* 6
 
   
Kosmische Dubbele motieven behandeling

geen* 9
 
   
Kwaad behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Levensstart behandeling 3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Levensvitamine behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Manipulatie behandeling
geen 9
 

 
Ontswitching behandeling
geen 3
 
   
Ontswitching behandeling Plus geen 6
 
   
Opleiding behandeling
geen*

9

 

   
Ouderweb behandeling geen* 6
 
           
Verloren tweelinghelft behandeling 2 6 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Vermenging behandeling geen* 9
 
   
'Vreemde stukken' behandeling geen* 1
 
   
Zwarte Magie behandeling geen* 3
 
   


*  Als een behandeling geen integratietijd heeft, richt die zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren. Deze behandelingen kunnen daarom op elk gewenst moment, onafhankelijk van andere behandelingen ontvangen worden.

 


Integratie- en uitwerkingstijden van de behandelingen voor het oplossen van brede problemen
 

Type behandeling Integratietijd
(maanden)
Uitwerkingstijd
(maanden)
Eén maand na behandeling
mogelijk
 
Loslaat behandeling

1 6 alle behandelingen
Onthechting behandeling

1 6 alle behandelingen
Opneem behandeling

1 6 alle behandelingen
Levensenergie behandeling

2 6 alle TC's

 


Integratie- en uitwerkingstijden van de behandelingen voor het oplossen van specifieke problemen
 

Type behandeling Integratietijd
(maanden)
Uitwerkingstijd (maanden) Eén maand na behandeling mogelijk
 
Met uitzondering van
Andermans wereld behandeling
geen* 9
 
   
Blinde Vlek behandeling geen* 4
 
   
Blokkade behandeling
geen* 6
 
   
Dementie behandeling
3 9
 
alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Eenheidsbehandeling geen* 6
 
   
Eigen wereld behandeling
geen* 9
 
   
Gebroken tijdlijn behandeling
geen* 9
 
   
Goddelijk Licht behandeling
geen* onbepaald
 
   
Hersen processor behandeling
geen* 9
 
   
Herstart behandeling
geen* 3
 
   
Hier en daar behandeling
3 9
 
alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
Innerlijke Spiegel behandeling

geen* geen    
Integratie behandeling geen* 6
 
   
Lyme behandeling
geen* 3
 
   
Menstruatieklachten behandeling
geen* 9
 
   
Mislukking behandeling
geen* 9
 
   
Miskleun behandeling
geen* 9
 
   
Moeras behandeling
3 9
 
alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
Niet welkom behandeling geen* 9
 
   
Ontslavingsbehandeling zielsniveau
 
geen* 4    
Ontslavingsbehandeling wezensniveau
 
geen* 5            
Ontslavingsbehandeling eenheidsniveau
 
geen* 6            
Open deuren behandeling
3 9
 
alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
Reset behandeling geen* 6
 
   
Uitlijn behandeling
geen* 6
 
   
Vaginale schimmel behandeling
geen* 3
 
   
Verbinding behandeling

geen* 6    
Verdoezel behandeling
geen* 3
 
   
Verzonken gevoel behandeling
geen* 9
 
   
Zelfbestraffing behandeling
geen* 9
 
   
Zuurstof behandeling
geen* 3
 
   
Transmutatie Channelingen
(TC, DTC)
 
1 5 alle behandelingen  
Speerpunt Transmutatie Channeling 2 6 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Kern Probleem Transmutatie Channeling

1 5 alle behandelingen  
(Deel) Relatie Transmutatie Channeling 1 5 alle behandelingen  


*  Als een behandeling geen integratietijd heeft, richt die zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren. Deze behandelingen kunnen daarom op elk gewenst moment, onafhankelijk van andere behandelingen ontvangen worden.


 


Integratie- en uitwerkingstijden van de behandelingen voor het oplossen van specifieke problemen

op persoonlijkheidsniveau
 

Type behandeling Integratietijd
(maanden)
Uitwerkingstijd
(maanden)
Eén maand na behandeling
mogelijk

Met uitzondering van
Sexuele blokkade behandeling
geen* 9    


*  Als een behandeling geen integratietijd heeft, richt die zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren. Deze behandelingen kunnen daarom op elk gewenst moment, onafhankelijk van andere behandelingen ontvangen worden.

 


Integratie- en uitwerkingstijden van de behandelingen voor ‘kosmische dag mogelijkheden’
 

Type behandeling Integratietijd
(maanden)
Uitwerkingstijd (maanden) Eén maand na behandeling mogelijk
 
Met uitzondering van
Beginverergering behandeling geen* 6
 
   
Cel herinnering behandeling
geen* 3
 
   
Diepe liefde behandeling
geen* 9
 
   
Dieper bewustzijn behandeling
geen* 3
 
           
Ego doorzien behandeling
geen* 6
 
                   
Fontanel behandeling
geen* 6
 
                   
Godin verbinding

geen* 9              
Innerlijke Verhouding behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
         
Kosmische dag Bedrijfsrelatie
behandeling
3 6 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
     
Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling  3 12 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
     
Kosmische voeding behandeling

geen* 6              
Leeftempo behandeling
geen* 9
 
             
Levensstroom behandeling
geen* 9
 
             
Liefdesadem verbinding geen* n.v.t.
 
     
Liefdesvoeding verbinding

¼* n.v.t.      
Loskoppel behandeling
geen*

3

 

   
Mannenlevens behandeling
geen* 9
 
   
Materie Transmutatie behandeling geen* 2
 
   
Materie Transmutatiegave 3
geen* geen
 
   
Oerkracht behandeling
geen* 9
 
   
Onderdruk behandeling geen* 6
 
   
Ontlading behandeling
geen* 3
 
   
Ontvankelijkheid behandeling
geen* 9
 
   
Open blik behandeling
geen* 9
 
   
Opening gave behandeling
3*** 9
 
n.v.t. n.v.t.
Overgave behandeling
geen* 3
 
   
Overvloed behandeling
geen* 6
 
   
Processor behandeling
geen* 6
 
   
Relatie Reset gave (ontvangst)
 
geen* geen    
Relatie reset (toepassen)** 0,1 1
 
   
Schoonspoel behandeling
geen* 3
 
   
Verkrachting behandeling
geen* 6
 
   
Vetverdeling behandeling
geen* 9
 
   
Vrouwenlevens behandeling
geen* 9
 
   
Wind behandeling
geen* 6
 
   
Ziel verbinding impuls
geen* 6
 
   
Zuil behandeling
geen* 3
 
   
Zuiver communiceren behandeling
geen* 6
 
   
Zuiver voelen behandeling
geen* 3
 
   

 

* Als een behandeling geen integratietijd heeft, richt die zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren. Deze behandelingen kunnen daarom op elk gewenst moment, onafhankelijk van andere behandelingen ontvangen worden.
 
**** Elke relatie reset die je zelf innerlijk aanvraagt heeft een integratietijd van drie dagen en een uitwerkingstijd van één maand. Om die reden raden we aan niet meer dan één relatie reset per drie dagen te doen.
 
*** Bij de Opening gave behandeling is het niet nodig rekening te houden met de integratietijd. Deze behandeling kan dus vlak na een andere behandeling met integratietijd ingepland worden.Integratie- en uitwerkingstijden van de Incarnatie behandelingen
 

Type behandeling Integratietijd
(maanden)
Uitwerkingstijd
(maanden)
Eén maand na behandeling
mogelijk
 
Met uitzondering van
Incarnatie behandeling
geen* 6
 
   
Incarnatie tegenzin behandeling geen* 6
 
   
Incarnatie toekomst behandeling geen* 6
 
   
Incarnatie verleden behandeling geen* 6
 
   
Incarnatie boven behandeling geen* 6
 
   
Incarnatie ontkenning behandeling geen* 6    

 

** Als een behandeling geen integratietijd heeft, richt die zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren. Deze behandelingen kunnen daarom op elk gewenst moment, onafhankelijk van andere behandelingen ontvangen worden.


 

Integratie- en uitwerkingstijden van de behandelingen voor ‘kosmische dag mogelijkheden’

op persoonlijkheidsniveau
 

Type behandeling Integratietijd
(maanden)
Uitwerkingstijd
(maanden)
Eén maand na behandeling
mogelijk
 
Met uitzondering van
Binnen- / buitenwereld behandeling
geen* 9
 
   
Goddelijke Kern behandeling 3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Innerlijke God behandeling 3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Oorsprong behandeling
2 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Partnerkeuze behandeling
geen* 9
 
   
Relatie behandeling
geen* 6
 
 
Schade en schande behandeling
geen*

6

 

   
Stiltepunt behandeling
geen* 3
 
   

 

** Als een behandeling geen integratietijd heeft, richt die zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren. Deze behandelingen kunnen daarom op elk gewenst moment, onafhankelijk van andere behandelingen ontvangen worden.

 

Integratie- en uitwerkingstijden van de behandelingen in de categorie 'Na de Onderlaag'

Type behandeling Integratietijd
(maanden)
Uitwerkingstijd
(maanden)
Eén maand na behandeling
mogelijk
 
Met uitzondering van
Eigen ruimte behandeling geen* 9
 
   
Essentie behandeling
3 9
 
alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
 
Gave universeel zien

geen* geen    
Teruggave behandeling
3 9 alle TC's Scheppingsplan TC;
Familie Scheppingsplan TC; Familie TC; Alle TC's op persoonlijkheidsniveau
         


 

** Als een behandeling geen integratietijd heeft, richt die zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren. Deze behandelingen kunnen daarom op elk gewenst moment, onafhankelijk van andere behandelingen ontvangen worden.


 

Integratie- en uitwerkingstijden van de Hoeksteen behandelingen

Type behandeling Integratietijd
(maanden)

Uitwerkingstijd
(maanden)

Eén maand na behandeling
mogelijk
 
Met uitzondering van
Oer verdriet behandeling
geen* 12    
         


 

** Als een behandeling geen integratietijd heeft, richt die zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren. Deze behandelingen kunnen daarom op elk gewenst moment, onafhankelijk van andere behandelingen ontvangen worden.Integratie- en uitwerkingstijden van de Oer behandelingen
 

Type behandeling Integratietijd Uitwerkingstijd Twee weken na laatste
sessie mogelijk
 
Met uitzondering van
Diepere voelen behandeling
2 weken per sessie 2 maanden per sessie alle behandelingen
 
 
Instinct behandeling
2 weken per sessie 2 maanden per sessie alle behandelingen
 
 
Levenshouding behandeling
2 weken per sessie 2 maanden per sessie alle behandelingen
 
 
Ogen Licht behandeling
2 weken per sessie 2 maanden per sessie alle behandelingen
 
 
Ogen Licht gave
2 weken geen alle behandelingen
 
 
Zielenstem behandeling
2 weken per sessie 2 maanden per sessie alle behandelingen