Je persoonlijke en spirituele ontwikkeling

Persoonlijke en spirituele ontwikkeling is het centrale thema van het Wholism Project.
Vrijwel alle behandelingen en Verbindingen helpen mensen met hun persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling kun je in eerste instantie gebruiken om problemen op te lossen, eigenlijk je geestelijk achterstallig onderhoud op te lossen en vervolgens kun je ermee verder gaan om je te ontplooien tot wie jij werkelijk bent.


Voor meer informatie kun je op het onderwerp van jouw interesse klikken of naar beneden scrollen.


Persoonlijke ontwikkeling

Door je te ontwikkelen kom je in een steeds dieper contact met jezelf. Hierdoor nemen je creatieve vermogens steeds verder toe.
 

Verwezenlijk je Levensopdracht

Als je naar jouw specifieke levensopdracht geleid wilt worden dan heb je, zoals de naam het al zegt, de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling nodig.
Doen waarvoor je hier op deze Aarde bent gekomen, maakt gelukkig.
 

Ontwikkelingstraject doorlopen

Je kunt een compleet ontwikkelingstraject doorlopen.
Dit traject begint met de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, een behandeling op zielenniveau. Daarna volgen de Goddelijke Wezensheling en de Goddelijke Verbindingsimpuls om je verleden ook op de diepere niveaus van het wezens- en eenheidsniveau te verwerken.

Met de Scheppingsplan Transmutatie Channeling en de Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling kun je vervolgens jouw scheppingsplan bijstellen voor de kosmische dag.
Daarna kun je de Volledige Spirituele ik verbinding en de In God behandeling ontvangen.

Je kunt dit ontwikkelingstraject nog aanvullen met de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling om je innerlijke man/vrouw balans te optimaliseren en de Familie Transmutatie Channelingen op drie verschillende niveaus om diepe familiepatronen die als een soort energetische kooien functioneren op te lossen.

Na deze behandelingen zul je een ander mens voelen, een verbinding vormend tussen Hemel en Aarde.
 

Worden wie je echt bent

Je kunt het optimale uit je leven halen door je te ont-wikkelen, jezelf van wikkels te ontdoen.

We hebben ons door onze opvoeding en door de cultuur waarin we leven op allerlei manieren aangepast. Daarom zijn we meestal minder oorspronkelijk dan we zouden kunnen zijn. Dat werkt remmend en frustrerend.

Daarnaast speelt je onverwerkte verleden een rol. Hierdoor word je mede bestuurd door bewuste en onbewuste angsten. Angsten brengen je altijd daar waar je niet wilt zijn.

Het is een bevrijding en heerlijk om te zijn wie je echt bent, om je binnenkant zoveel mogelijk gelijk te maken aan je buitenkant.

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling is hiervoor de eerste stap.
Hierdoor verwerk alsnog je onverwerkte verleden, je wikkels en kom je in een dieper contact met je eigen kern. Dat werkt inspirerend en motiverend. Het maakt je leven tot een positief avontuur.

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling verwerkt jouw verleden uit dit en vorige levens. Deze behandeling werkt op zielenniveau.

Na deze behandeling kun je verder gaan om jouw verleden op de diepere niveaus van het wezens en eenheidsniveau te verwerken. Hierdoor kom je steeds dichter bij jouw oorsprong en verwerk je diepgaande thema’s, zoals jouw relatie met het Goddelijke.

De Goddelijke Wezensheling, de Goddelijke Verbindingsimpuls en de Volledige Spirituele ik verbinding, helpen o.a. jouw wikkels op nog diepere niveaus op te lossen en je nog verder te verbinden met je eigen kern.
 

De essentie van je Levensopdracht


Het is mogelijk de richting van de levensopdrachten te duiden aan de hand van de chakra's van waaruit jouw ziel en (Goddelijk) wezen zijn geschapen.

Wij kunnen alleen vanuit het tweede chakra nieuw leven scheppen, maar op Goddelijk en wezensniveau kan vanuit elk chakra leven gecreëerd worden. Omdat elk chakra z'n eigen energie en informatie heeft, is het logisch dat de twee chakra's, waaruit jouw (Goddelijk) wezen en ziel geschapen zijn, een duidelijke invloed hebben op je leven en je levensopdracht. 

De Levensopdracht duiding geeft een kernachtig beeld van jouw essentie.


Spirituele ontwikkeling
 

Je dieper verbinden met het Goddelijke

Van oorsprong zijn we Goddelijke vonkjes, met een oneindig hoog trillingsgetal.

We hebben de bijzondere opdracht gekregen om ons los te maken uit de eenheid en het directe contact met het Goddelijke. We moesten daarbij ons trillingsgetal verlagen en ons verbinden met de materie met als uiteindelijk doel Goddelijk bewustzijn in de materie te brengen. Dit is een pijnlijke weg geweest.

Vanuit onze verbinding met de materie mogen we nu het contact met onze Goddelijke oorsprong gaan herstellen. Op onze terugweg naar het Goddelijke komen we de trauma’s van de heenweg weer tegen.


De acht ontwikkelingsbehandelingen, beginnend met de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, helpt je om oude trauma’s (onverwerkte pijn) te verwerken. 
Deze serie van acht ontwikkelingsbehandelingen wordt afgerond door de God / Godin behandeling.

Het resultaat is voelbaar in je dagelijks leven. Je bent lichter en in een dieper contact met je eigen Goddelijke essentie.
 

Versterk je creatievermogen

Creëren doe je vanuit je eigen kern. Om bij je eigen kern te komen is het belangrijk om je onverwerkte verleden op alle niveaus te verwerken.

Onze ontwikkelingsbehandelingen, beginnend met de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, brengen je steeds dichter bij je eigen essentie en daarmee in contact met jouw scheppingskracht.Leven van de Liefde


We zijn van nature Lichtwezens die zich altijd gevoed hebben met Liefde.

Tijdens de kosmische nacht was het de bedoeling dat we ons trillingsgetal zouden verlagen om ons echt met de materie te kunnen verbinden. Voor deze ontwikkeling was het belangrijk om ons met Aardse voedingsmiddelen te voeden. We verbonden ons hierdoor letterlijk met de materie.

Dit verdichtingsproces is nu afgerond.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we ons vanuit onze verbinding met de Aarde opnieuw met het Goddelijke verbinden.

Je kunt deze ontwikkeling voor jezelf ondersteunen door je primair met kosmische Liefde te voeden. Dat kan met de Liefdesvoeding verbinding.
Door deze verbinding kun je puur voor je plezier gaan eten, je lichaam is er niet meer afhankelijk van.
De Liefdesvoeding verbinding mag ontvangen worden vanaf de leeftijd van 28 jaar.


Intuïtie en balans
 

Je innerlijk kompas

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling zorgt ervoor dat je sterker verankerd raakt in jezelf en meer op jezelf durft te vertrouwen. Je krijgt een dieper contact met wie jij bent.

De Vitalisatie Verbinding vergroot je aura, waardoor je in beter contact komt met je voelen en intuïtie. Hierdoor groeit je zelfbewustzijn en innerlijke zekerheid.
Het bevat allerlei ‘spirituele richtingaanwijzers’ die jou helpen de juiste keuzen te maken op je ontwikkelingspad.

De Vitalisatie Verbinding is de opvolger van de Ozaliet en Be-O-liet hangers en Ozaliet en Be-O-liet keukenzout. Deze Verbinding vervangt de werking van deze vier producten.
 

Versterk je intuïtie

De Vitalisatie Verbinding herstelt je aura tot haar natuurlijke grootte, waardoor je intuïtieve vermogens sterk toenemen.

De aura is bij vrijwel iedereen sterk verkleind door de technische omgevingsstraling. We raden je daarom ook aan om de Vitalisatie Verbinding te combineren met de Neutralisatie Verbinding huis.  

De Lichtwezen Verbinding zorgt ervoor dat je heldere vermogens toenemen. Het is een krachtige Verbinding die diepgaande processen in gang kan zetten.

De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling zorgt voor een betere samenwerking tussen je innerlijke man en vrouw. Door het oplossen van deze innerlijke tegenwerking kunnen jouw helderheid en intuïtie zich optimaal ontplooien.
 

Je innerlijke man/vrouw balans

Met de Man/Vrouw Verbinding zorg je voor een optimale man/vrouw balans in jezelf en in de energie van je huis.

Door de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling komen je  innerlijke man en vrouw in een harmonieuze verhouding tot elkaar te staan. Je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten zullen elkaar gaan versterken in plaats van elkaar tegen te werken.
Deze innerlijke verandering zal zich ook weerspiegelen in de relatie met je partner, die daardoor soepeler, natuurlijker en liefdevoller zal worden.


Verzwakkende omgevingsstraling
 

De ondersteuning van de Neutralisatie Verbindingen

Ruim een eeuw geleden bestond er alleen nog een natuurlijke stralingsachtergrond. Door de technische en technologische ontwikkeling is daar een enorme verandering in gekomen.

In 1990 was de technische stralingsdruk in sommige stedelijke gebieden 180 tot 200 maal zo groot als het van nature aanwezige stralingsniveau. In 2004 was de kunstmatige straling echter al vele miljoenen maal sterker dan het natuurlijke achtergrondveld.

Dit heeft om twee redenen een directe invloed op je persoonlijke ontwikkeling. Ten eerste verzwakt technische omgevingsstraling ons. Dat is met allerlei proeven aangetoond waaronder een ziekteverzuimonderzoek.
Voor ontwikkelen heb je je energie echt nodig, wat dat betreft is ontwikkelen te vergelijken met het beklimmen van een berg.

Ten tweede werkt de technische omgevingsstraling de ontwikkeling van de tijdgeest, die bepaalt in welke richting we ons moeten ontwikkelen, direct tegen. Als je je onder invloed van deze straling wilt ontwikkelen, ben je als het ware tegen de stroom in aan het zwemmen.

De Neutralisatie Verbindingen geven jou de optimale ondersteuning om je verder te ontwikkelen.