De betekenis van symptomen

Ons lichaam is vergelijkbaar met een zeer gevoelige barometer. Het lichaam toont exact als we een stapje op onze ontwikkelingsweg niet hebben gezet of hebben overgeslagen en er dus iets aan onze aandacht ontsnapt is.

Het lichaam geeft daarbij niet alleen aan dat er iets mis is, maar ook wat er mis is.
Je kunt dus als je je innerlijke lichaamstaal verstaat, begrijpen waaraan je aandacht moet besteden om een symptoom weer op te lossen.

Lichaamstaal kennen fascinerend

Het is niet noodzakelijk om je innerlijke lichaamstaal te kennen om symptomen op te lossen, maar het is wel fascinerend om die te kennen en het kan ook helpen om sneller achter de oorzaak van je symptomen te komen, waardoor je ze sneller kunt oplossen.

Je innerlijke lichaamstaal leren kennen dwingt ook respect af hoe ingenieus we in elkaar zitten en je bedenkt je dan wel twee maal voordat je dit ingenieuze systeem plat legt door symptomen met behulp van een reguliere medicijn te onderdrukken.

Symptomen oplossen

Of je de betekenis van een symptoom nu wel of niet kent, je lost ze op dezelfde manier op.

Je richt je aandacht eerst op je ki-punt, op navelniveau, maar dan iets dieper je buik in. Dat doe je om uit je denken te gaan en beter met je gevoel in contact te komen.

Vervolgens richt je je aandacht tegelijkertijd op het symptoom en ga je voelen wat het je te ‘zeggen’ heeft.
Als je je op een symptoom richt dan verhoog je het trillingsgetal en wordt het symptoom weer meer geestelijk.

Meestal zul je dan angst, verdriet of woede voelen. Daar stel je je dan voor open zodat het verder bewust mag worden en door dit bewustwordingsproces lost het symptoom zich op.

Kapitein op eigen schip

Het geeft een heel goed gevoel om zo je eigen lichaam te kunnen besturen en ook een gevoel van zekerheid.
Je lichaam is dan geen black box meer met een volkomen onbekende inhoud waar allerlei onbestuurbare dingen in kunnen gebeuren en ernstige kwalen en ziekten zo maar uit het niets kunnen ontstaan.

Niveaus

Mocht de oorzaak van een ziekte of aandoening op wezensniveau of eenheidsniveau liggen, dan kun je de oorzaak van je aandoening alleen oplossen met behulp van één van onze behandelingen (bijvoorbeeld een Transmutatie Channeling) op het betreffende niveau.

Je kunt het proces dat door deze behandeling op gang komt wel versnellen door naar het symptoom toe te gaan.

Classificering symptomen

Vanuit de homeopathie is een classificering bekend die helpt bij het duiden van de betekenis van symptomen.
Volgens deze geneeswijze zijn er drie typen symptomen: Het foutieve denken, het foutieve voelen en het foutieve willen, die in deze volgorde in elkaar kunnen overgaan.

Het foutieve denken drukt zich uit als angst. Het heeft als basis een gebrek aan vertrouwen in je hogere leiding.

Als je deze angst niet aangaat en die ontkent ontstaat het foutieve voelen, het is een overcompenseren van de angst. Als je je onzeker voelt, zit daar een angst achter. Als je innerlijk over deze angst heen schreeuwt en je als heel zeker voordoet, dan ben je je angst aan het overcompenseren.

Het foutieve willen ontstaat als je het innerlijke gevoel hebt met je rug tegen de muur te staan, het is de vechtstand.

Tekort, teveel, pervers

Aan symptomen kun je zien of die te maken hebben met het foutieve denken, voelen of willen.

Lichamelijk symptomen die als achtergrond het foutieve denken hebben, worden altijd getypeerd door een tekort.
Voorbeelden hiervan zijn een droge schilferige huid, droge prikkende ogen, droge slijmvliezen. Als je angst hebt om een groep mensen aan te spreken dan kun je een droge mond krijgen.

Lichamelijk symptomen die als achtergrond het foutieve voelen hebben, worden altijd getypeerd door een teveel, door overdaad.
Voorbeelden hiervan zijn overdadig zweten, goedaardige bobbeltjes op je huid, maar ook goedaardige gezwellen.

Lichamelijk symptomen die als achtergrond het foutieve willen hebben, worden altijd getypeerd door een niet meer respecteren van grenzen.
Voorbeelden hiervan zijn pokdaligheid, ontstekingen en kwaadaardige tumoren. Celgrenzen worden niet meer gerespecteerd.

Betekenis van individuele symptomen

Niet voor elk symptoom is direct aan te geven wat de geestelijke achtergrond is.
Onderstaand vind je een overzicht van een aantal symptomen waar dit wel duidelijk is.


Overzicht van de betekenis van individuele symptomen

 

Symptoom
Betekenis

Acné Afkeer van jezelf, onzekerheid en eenzaamheid
Baarmoederverzakking Onvoldoende in je vrouwelijke kracht staan
Bijziendheid Je durft dingen in de buitenwereld onvoldoende onder ogen te zien
Brok in je keel Verdriet of iets willen uiten
Constipatie Het oude bekende vasthouden uit angst voor een diepe ontwikkeling
Darm ontstekingen Geestelijk iets niet willen verteren

Dichtzittend gevoel in
voorhoofd of derde oog

Iets niet durven / willen zien
 
Diarree Vanuit angst in een keer alles ongecontroleerd loslaten
Frozen Shoulder Een diep verdriet dat je handelen in de weg zit
Galaandoeningen Opgekropte woede
Gespannen nekspieren Angst voor een ontwikkeling
Hartaanval Het gevoel komt in opstand, wil niet meer verdrukt worden
Hersenbloeding Het gevoel (bloed) wil door de overheersing van het denken / de angst heen breken
Hoesten Iets kwijt willen
Hoofdpijn Meestal verdriet, soms spanning
Kanker Met je wil plaats je dingen zo ver buiten je dat ze een eigen leven gaan leiden
Koortslip Zelfmedelijden
Leveraandoeningen Vervuiling
Longaandoeningen Levensangst
Moeilijk lopen Een geblokkeerde ontwikkeling
Obstipatie Het oude bekende vasthouden uit angst voor een diepe ontwikkeling
Onwillekeurige gedachten Angst
Oorpijn, dichtzittend oor,
slecht horen
Iets niet willen horen
Ontstekingen (algemeen) Iets met je wil onderdrukken
Ontstoken wortel/kies Een gevoel onderdrukken
Psoriasis Je bedreigd voelen door je omgeving of voor eigen gevoelens waar je bang voor bent
Reuma Verstarring, vastlopen, te vaak hetzelfde pad bewandelen in verschillende levens
Rugpijn Gebrek aan vertrouwen in het Hogere, angst voor een ontwikkeling waar je doorheen gaat
Scheelzien divergent Te weinig op jezelf afgaan, te beïnvloedbaar
Scheelzien convergent Te veel op jezelf gericht zijn
Verziendheid Jezelf niet willen zien, je richt je te veel naar buiten. Moeite om naar binnen te kijken, moeite om dingen van jezelf onder ogen te zien
Wijkend tandvlees Wat je wilt en voelt komen chronisch niet met elkaar overeen
Wild vlees Te snel willen met de genezing