Spiegel Patroon behandeling

Met de Spiegel Patroon behandeling kun je alle stukken waarin je je beide ouders en/of pleegouders spiegelt tegelijkertijd voor jezelf oplossen.

De Spiegel Patroon behandeling is een alternatief voor de Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen, waarbij voor elke ouder apart vijf à zes van deze channelingen gedaan moeten worden om alle spiegelstukken te kunnen oplossen.

Spiegelstukken

Kinderen spiegelen hun ouders altijd op een aantal thema's. 
Zij vergroten deze onbewuste thema's van de ouders daarbij meestal uit. Het is zo eigenlijk een dienst van het kind naar de ouder.Lost de ouder een spiegelstuk op dan lost het zich ook automatisch voor het kind op. Het is daarom het beste als ouders ook op deze manier naar hun kinderen kijken en de gespiegelde thema's oplossen. Ze helpen dan niet alleen zichzelf maar ook hun kind. 
In de praktijk blijkt echter dat ouders deze thema's slechts zelden volledig oplossen.

Ouders zijn zich er vaak niet van bewust dat ze door hun kinderen gespiegeld worden.Het hogere doel van de thema’s die de kinderen hun ouders spiegelen, is de ontwikkeling van de ziel van zowel de ouder als het kind.

Patronen


Zolang je ouders hun spiegelstukken niet hebben opgelost blijft deze spiegeling als patronen in jou bestaan, ook al ben je volwassen.


Je ouders kunnen zichzelf helpen deze spiegelstukken op te lossen door middel van de Spiegel behandeling of Spiegel Transmutatie Channelingen. Door hun eigen spiegelstukken op te lossen, kun jij het patroon van het spiegelen van je ouders loslaten en de ontwikkeling doormaken die hiermee te maken heeft. Ze helpen hierdoor dus zowel zichzelf als jou.Als je ouders zijn overleden of niet openstaan voor de Spiegel behandeling of Spiegel Transmutatie Channelingen, dan mag je er bewust voor kiezen om deze patronen eenzijdig op te lossen met behulp van de Spiegel Patroon behandeling of Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen.


Hierbij verdwijnen de spiegelstukken bij je ouders niet, maar laat jij het spiegelpatroon los, waardoor je jezelf in meer vrijheid kunt ontwikkelen.

Diepere achtergrond spiegelstukken

Het hogere doel van de thema’s die de kinderen hun ouders spiegelen, is de ontwikkeling van de ziel. Ouders en kinderen maken op zielsniveau afspraken over deze spiegelstukken. Zowel ouders als kinderen ontwikkelen zich op zielsniveau door het uitwerken van deze thema’s.


De gebeurtenissen in de vroege jeugd of vorige levens van de ouders, die de achtergrond vormen van de spiegelstukken, gebeuren dan ook niet zomaar. Het zijn groeimogelijkheden waardoor de ziel zich kan ontwikkelen.


De Spiegel Patroon behandeling helpt je om deze thema’s in jezelf op te lossen en helpen je bij de ontwikkeling van jouw ziel.
De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling is gericht op het helen van de ziel en lost spiegelstukken, die bedoeld zijn voor de ontwikkeling van de ziel, daarom niet automatisch op.

Resultaten

Door de Spiegel Patroon behandeling kun je de patronen loslaten van het spiegelen van je ouders. Hierdoor kun je jezelf in grotere vrijheid ontwikkelen.

Het verschil met Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen

De Spiegel Patroon behandeling is een alternatief voor de Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen. Om voor jezelf de stukken op te lossen waarin je je ouders spiegelt kun je dus een keuze maken tussen een serie Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen, vijf à zes voor elke ouder, of één Spiegel Patroon behandeling.
 

Wat is het verschil tussen beide mogelijkheden?

Bij een Spiegel Patroon Transmutatie Channeling ontvang je ook een geluidsbestand, waardoor je inzichten krijgt over het thema waarin je je ouder spiegelt. 
Een Spiegel Patroon behandeling is een afstandsbehandeling zonder geluidsopname.


Het voordeel van een Spiegel Patroon behandeling is dat je in één behandeling alle stukken oplost waarin je je beide ouders spiegelt.

Als je er vanuit gaat, dat je als kind elke ouder op vijf à zes stukken spiegelt, heb je dus tien à twaalf Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen nodig om alle spiegelstukken voor jezelf op te lossen. Een Spiegel Patroon behandeling is dus aanmerkelijk voordeliger en werkt ook sneller.


Het voordeel van Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen is dat zij een direct inzicht geven in de gevoelens en soms ook de vorige levens van je ouders, betreffende de thema’s waarin je je ouders spiegelt.

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Spiegel behandeling voor de thema's waarin je door je eigen kinderen wordt gespiegeld, gaat normaal gesproken voor op de Spiegel Patroon behandeling waardoor de stukken worden opgelost waarin je jouw ouders spiegelt.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De Spiegel Patroon behandeling heeft een integratietijd van drie maanden.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

 

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Spiegel Patroon behandeling is negen maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt de Spiegel Patroon behandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.
Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als wij die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Spiegel Patroon behandeling kost € 120,-.