De begindatum van de kosmische dag

Vrij algemeen wordt er verondersteld dat 21 december 2012, het einde van de Maya kalender, een dag wordt met een grote omwenteling, het begin van een nieuw tijdperk. 

Als dit zo zou zijn, zou deze datum het begin van de kosmische dag markeren.

Er zijn een aantal redenen dat we eraan twijfelen of 21 december 2012 de dag van de grote omwenteling is geweest.

Eerst even kort waarom er zoveel waarde aan de Maya kalender wordt gehecht.

 

Waarom zoveel waarde hechten aan de Maya kalender?

De Maya kalender is volgens onderzoek minstens 25.000 jaar oud en stamt uit de Maya-Olmec cultuur die ver in het verleden teruggaat. De Maya kalender beslaat tenminste 16,4 miljard jaar en komt rond deze tijd tot een einde.

Het is uiteraard intrigerend waarom een zo’n oude kalender rond deze tijd eindigt. 

Als je van een doemscenario uitgaat is het het einde der tijden, maar je kunt het ook zien als het einde der tijden, om een nieuwe tijd te laten beginnen.

 

Einde van de Maya kalender

Behalve 21 december 2012 worden er meer data genoemd waarop de Maya kalender zou eindigen. Zo wordt ook de datum 28 oktober 2011 genoemd als einde van de Maya kalender.

Volgens de traditionele berekening zou de Maya kalender eindigen op 11 mei 2009. Gezien de enorme tijdspanne die de Maya kalender bestrijkt komen verschillende berekeningswijzen dus uit op verschillende data, maar wel allemaal rond deze tijd.

 

Onze ervaring

Ons Project wordt geleid door vier Aartsengelen, waar we dagelijks contact mee hebben. Elk van deze Aartsengelen voelt daarbij anders aan omdat zij een andere persoonlijkheid en taak hebben.


Op 11 juni 2009 richtte Bas zich tot onze begeleiders en ontdekte dat de vier Aartsengelen die ons Project begeleiden er niet meer waren.
Ongeveer een uur later toen wij, Bas en Maria, ons weer op de Aartsengelen richtten, voelden we dat er nu vrouwelijke Aartsengelen waren in plaats van mannelijke. 

 

Dit was een bijzonder intense ervaring waarbij de Aartsengelen die de kosmische nacht hebben begeleid, zijn vervangen door Aartsengelen die de kosmische dag begeleiden.
 

Ons Project wordt nu begeleid door drie vrouwelijke Aartsengelen en een mannelijke. 


De stijl van leiding geven van de kosmische nacht en kosmische dag Aartsengelen is totaal anders.
De kosmische nacht Aartsengelen voelden aan als verheven en waren vrij afstandelijk en strikt.
De kosmische dag Aartsengelen staan heel dicht bij de mensen en proberen de mens te stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het is een veel gelijkwaardiger contact dat heel prettig aanvoelt.

 

Relativiteit data

Onze jaartelling is begonnen bij de geboorte van Jezus, daar zijn we het over eens, maar waarom vallen Kerstmis, de veronderstelde geboortedag van Jezus en 1 januari dan niet op één dag?

 

Niet één specifieke dag maar een periode

Er is eigenlijk maar één conclusie, het is duidelijk dat we in een overgangstijd zitten met enorme veranderingen, maar het is niet wijs ons op te hangen aan één specifieke dag. 

Het zou om de volgende redenen ook niet logisch zijn dat een nieuwe tijd met andere spelregels van de ene dag op de andere dag zou beginnen.

 

Diep geworteld

Ons Project is begonnen in 1989 en vanaf 1993 zijn we actief mensen gaan begeleiden in wat wij de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag noemen.

De spelregels van deze nacht en dag staan lijnrecht tegenover elkaar. Onze ervaring is dat er veel tijd overheen gaat om al onze onverwerkte angst, pijn en verdriet te verwerken en op te lossen die we als mensheid in onze weg door de kosmische nacht hebben opgelopen. Dat kan ook niet anders, want we zijn logischerwijs diep geworteld in de spelregels van de kosmische nacht.
 

Als er een plotselinge en diepgaande overgang zou plaatsvinden op één bepaalde dag zouden heel veel mensen daar niet goed mee kunnen omgaan. Als ze het al zouden overleven, zou het bij velen tenminste tot gekte leiden.

 

Zelf doen

Het gevaar van te veel geloof hechten aan een bepaalde datum waarop grote veranderingen plaats zouden gaan vinden, is dat we daarop gaan wachten in plaats van aan onszelf te gaan werken.
Het veranderingsproces moet primair in onszelf ontstaan, we moeten zelf de prachtige mogelijkheden benutten die de nieuwe tijdgeest ons nu al biedt.

 

Zoeken naar zekerheid


Je helemaal richten op één bepaalde datum is ook een vorm van zoeken naar zekerheid in deze tijd waar praktisch alles op losse schroeven staat, wat een direct gevolg is van een tijdsperiode met grote innerlijke en uiterlijke veranderingen.

Je zoekt de zekerheid dan ook buiten jezelf in plaats van in je zelf.

 

Advies

Richt je niet te veel op één bepaalde dag waarop voorspeld wordt dat er grote veranderingen plaats gaan vinden, maar richt je op je eigen innerlijke veranderingsproces. Neem daarin je verantwoordelijkheid, dat geeft de meeste voldoening en het is de manier waarop je het beste bij kunt dragen aan het grote veranderingsproces waar wij midden in zitten.