Gezondheid en ziekte

Als we weten welke processen leiden tot ziek worden, weten we ook hoe we weer gezond kunnen worden.
Dit is de eerste zin van een uitgebreid artikel ‘Ziek worden en genezen’. Het is een weergave van de inzichten en ervaringen die zijn ontstaan sinds 1978.

Controlelampjes

Als we het prachtige instrument van ons menselijk lichaam vergelijken met een auto, valt op dat we de controlelampjes van onze auto heel serieus nemen en onmiddellijk kijken wat de oorzaak is als één van de controlelampjes brandt, terwijl we de symptomen van ons lichaam en gevoel vaak negeren of zelfs onderdrukken, bijvoorbeeld met pijnstillers.

Ziekte ontstaat als je herhaaldelijk je eigen innerlijke ‘controlelampjes’ negeert of onderdrukt. Je negeert je controlelampjes over het algemeen door ze te ontkennen.

Heel veel mensen gedragen zich naar een beeld dat ze van zichzelf hebben, terwijl dat beeld niet overeenkomt met wie ze werkelijk zijn. Je gedraagt je dan zoals je denkt of vindt dat het ‘hoort’, maar niet zoals je je echt voelt.

Dat geeft een vervorming, een innerlijke frictie. Te veel innerlijke frictie leidt logischerwijs tot ziekte.
Als je jouw gevoel negeert, negeer je een controlelampje. Jouw gevoel geeft exact aan welk gedrag goed voor jou is, welk gedrag bij jou hoort.

Het is ook de bedoeling dat we alle gebeurtenissen in ons leven verwerken. Ze hebben de bedoeling ons verder te helpen op onze levensweg en ons te leiden naar onze opdrachten in het leven.

Deze manier van met jezelf omgaan hebben we over het algemeen niet meegekregen in je opvoeding. Maar je kunt het alsnog doen en het Wholism Project heeft allerlei behandelingen en Verbindingen die jou in dit proces kunnen helpen en ondersteunen.


Voor meer informatie kun je op het onderwerp van jouw interesse klikken of naar beneden scrollen.


Gezond worden
 

De oorzaak van ziekte oplossen

Je kunt een belangrijke oorzaak van allerlei ziekten en kwalen oplossen door je onverwerkte verleden van dit en vorige levens alsnog te verwerken.

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling helpt om zo soepel en snel mogelijk dit verleden alsnog te verwerken.

Ziekten en kwalen die na deze behandeling nog niet zijn geheeld, zijn nog niet losgelaten of zitten op diepere niveaus. De Loslaat behandeling helpt je om problemen werkelijk los te laten. Om ziekten en kwalen te helen op de diepere niveaus zijn bijvoorbeeld de Goddelijke Wezensheling en de Goddelijke Verbindingsimpuls de aangewezen weg.

Met een Transmutatie Channeling kunnen we je helpen om heel gericht een specifieke ziekte of kwaal op te lossen.
Bij een Transmutatie Channeling verbinden we ons met jouw systeem en gaan als het ware voor jou door het probleem heen. Hierbij worden de blokkades die we tegenkomen getransmuteerd, zodat de oorzaken van jouw probleem daadwerkelijk worden opgelost.

Ook kunnen we een persoonlijk traject voor jou uitstippelen om bepaalde ziekten of kwalen op te lossen.
 

Omgevingsstraling en gezondheid

De technische omgevingsstraling, die in hoog tempo steeds verder toeneemt, veroorzaakt over het algemeen geen specifieke ziekten of aandoeningen maar verzwakt ons, waardoor de zwakke punten in ons lichaamsgestel eerder gaan opspelen.

De Neutralisatie Verbinding huis, werk en/of bedrijf vormen dan de beste oplossing met als groot voordeel dat je dan ook buitenshuis beschermd blijft tegen omgevingsstraling.
Deze Verbindingen veranderen de omgevingsstraling zelfs zo dat die versterkend werkt in plaats van verzwakkend.

De Mobiel Verbinding zorgt voor een levenslange bescherming tegen de straling van je mobiele telefoon of laptop.
 

Zelfgenezend vermogen versterken

Het zelf genezend vermogen van het lichaam wordt al duidelijk versterkt door je huis te neutraliseren met de Neutralisatie Verbinding huis.

Je kunt dit zelfgenezend vermogen verder versterken met de Vitalisatie Verbinding
Omgevingsstraling verkleint onze aura aanzienlijk. De aura, die als een blauwdruk voor het lichaam functioneert, kan het lichaam daardoor minder goed de informatie voor een gezonde celopbouw geven.
De Vitalisatie Verbinding geeft de aura weer z’n oorspronkelijke grootte, waardoor het zelf genezend vermogen van ons lichaam enorm toeneemt.

Met de Kracht Verbinding kun je energie vernauwingen of blokkades, de oorzaken van (geestelijke) spanning of pijn, sneller opheffen waardoor de energie weer beter gaat stromen en klachten verminderen of verdwijnen. Lichamelijke blessures en wonden genezen sneller.
 

De diepe geheimen van de huid

Iedereen heeft wel huidaandoeningen zoals moedervlekken, kleine bobbeltjes of huidirritaties. Meestal besteden we aan moedervlekken en kleine bobbeltjes geen enkele aandacht zolang ze maar niet al te ontsierend zijn.
Huidirritaties zijn lastiger omdat die hinderlijk kunnen jeuken.

Huidaandoeningen worden over het algemeen gezien als onschuldige, hooguit ontsierende en/of hinderlijke probleempjes.

Uit Transmutatie Channelingen die we hebben mogen doen, blijkt telkens weer welke diepe en vaak ook hele belangrijke geestelijke problematiek achter deze huidaandoeningen schuilgaat.
Lees meer: De diepe geheimen van de huid


Eerste hulp
 

Eerste hulp voor jezelf en anderen

Bij plotselinge stressvolle situaties door intense emotionele overbelasting, shock, trauma of fysiek letsel kun je uit je normale geestelijke en/of lichamelijke balans raken.


De Balans Herstel Verbinding helpt je om weer in je eigen balans te komen waardoor je je eigen rust en kalmte weer kunt ervaren en sneller kunt herstellen. Deze Verbinding helpt je om van angst en paniekgevoelens weer naar je gevoel te gaan.
 

Herstellen na ernstige ziekte of operatie

De Balans Herstel Verbinding helpt om zo snel mogelijk je natuurlijke balans te hervinden, waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam weer optimaal kan functioneren.

Daarnaast kun je je herstel bevorderen met de combinatie van de Neutralisatie Verbinding huis, die de verzwakkende omgevingsstraling ook buitenshuis neutraliseert en de Vitalisatie Verbinding, die je aura, de blauwdruk van het lichaam, optimaal laat functioneren.


Bloed- en orgaandonatie
 

Orgaantransplantaties

Orgaantransplantaties kunnen levensreddend zijn, maar hebben helaas twee duidelijke keerzijden:
 

  • Het is bekend dat na een orgaandonatie de persoonlijkheid van de ontvanger kan veranderen in de richting van de donateur. Een deel van de donor leeft door in de ontvanger.
  • Degene van wie je het orgaan hebt gekregen is meestal overleden. Omdat een deel van deze persoon op Aarde blijft leven, blijft de ziel van deze persoon met de Aarde verbonden en kan niet helemaal overgaan.


Met de Kracht Verbinding is het mogelijk met je intentie de persoonlijke informatie van het orgaan aan de ziel van de overleden persoon terug te geven, waarna de ziel zijn of haar reis kan voortzetten en de ontvanger geen persoonlijkheidsverandering hoeft te ondergaan.
 

Bloedtransfusies

Als je een bloedtransfusie ontvangt is het bloed tegenwoordig vrijwel altijd afkomstig van meerdere donoren.

Bij bloedtransfusies komt informatie van de donoren in jouw systeem. Daardoor krijg je zielenverbindingen met mensen waarmee je anders geen zielenverbinding zou hebben gehad.

Met de Kracht Verbinding kun je met je intentie de persoonlijke informatie teruggeven aan de donoren, ook al ken je die niet.


Bijwerkingen en schadelijke stoffen
 

Bijwerkingen van medicijnen en antibiotica neutraliseren

Iedereen die een behandeling van ons ontvangen heeft ontvangen kan zelf de bijwerkingen van medicijnen en antibiotica neutraliseren.

Je doet dat door je op het medicijn of het antibioticum te richten en (innerlijk) te vragen of het medicijn of het antibioticum geneutraliseerd kan worden.

De Vitalisatie Verbinding, de Kracht Verbinding en de Medicijnen Neutralisatie impuls geven je ook deze mogelijkheid.
 

Nadelige gevolgen van vaccinaties

Vaccineren biedt een bescherming tegen ziekten waar je je kind of jezelf graag tegen wilt beschermen.

Vaccinaties hebben helaas ook een keerzijde. Net als andere medicijnen kunnen ze schadelijke bijwerkingen hebben. Een klein percentage van de baby’s, kinderen en volwassenen reageert er verkeerd op met soms zeer ernstige en blijvende aandoeningen.

Als je een van onze behandelingen, de Vitalisatie Verbinding, de Kracht Verbinding of de Medicijnen Neutralisatie impuls hebt ontvangen dan kun je de bijwerkingen van medicijnen en vaccinaties zelf neutraliseren door deze vóór de vaccinatie met een transmutatie te neutraliseren.

Uit de praktijk blijkt dat geneutraliseerde vaccinaties duidelijk mildere reacties geven.
 

Hoe kun je nadelige gevolgen van vaccinaties achteraf oplossen?

De Kracht Verbinding geeft je de mogelijkheid om de schadelijke bijwerkingen van een vaccinatie alsnog zelf te neutraliseren. Uiteraard kunnen wij dit ook voor jou doen.
 

Schadelijke stoffen in het lichaam neutraliseren

In deze maatschappij hebben we allemaal schadelijke stoffen in ons lichaam. Denk daarbij  onder andere aan schadelijke stoffen die we inademen door de luchtvervuiling, residuen van allerlei bespuitingsmiddelen en amalgaamvullingen in tanden en kiezen.

Deze schadelijke stoffen worden automatisch geneutraliseerd als je de Vitalisatie Verbinding, de Kracht Verbinding of de Medicijnen Neutralisatie Impuls hebt ontvangen.

De stoffen blijven wel aanwezig in je lichaam, maar hun schadelijke werking is geneutraliseerd. Heb je een of meerdere van onze behandelingen ontvangen dan heb je het vermogen om met je intentie de schadelijke stoffen zelf te neutraliseren.


Medische bestraling
 

Medische bestraling en röntgenstraling neutraliseren

Met de Neutralisatie Verbinding huis ben je automatisch ook buitenshuis beschermd tegen omgevingsstraling, dus ook als je om medische redenen bestraald wordt of er een röntgenfoto van je genomen wordt.

Als je huis niet geneutraliseerd is met deze Verbinding, kun je het bestralings apparaat
permanent neutraliseren met de Apparaat Verbinding.
 

Bestralingsapparatuur op je werk

Als je zelf met bestralingsapparatuur werkt, dan kun je het apparaat permanent neutraliseren met de Apparaat Verbinding. Je kunt er ook voor kiezen om jezelf tegen omgevingsstraling beschermen met de Neutralisatie Verbinding werk.

Dit is ook noodzakelijk als je huis geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding huis, omdat haar bescherming buitenshuis niet op het werk of in andere ‘eigen’ ruimtes, zoals je eigen auto geldt.
Je hebt immers het recht en de keuzemogelijkheid om deze plaatsen zelf te neutraliseren.
 

Radioactiviteit

De gevolgen van radioactieve besmetting zijn op te lossen met behulp van de Kracht Verbinding.

Werk je met radioactieve stoffen, dan kun je de stralingsbelasting die dat geeft neutraliseren met de Neutralisatie Verbinding werk of bedrijf.


Kosmische dag mogelijkheden
 

Transmuteren

Je kunt veel aan je eigen gezondheid doen met de mogelijkheden die de kosmische dag ons biedt.

Transmuteren is een van deze mogelijkheden. Onze behandelingen geven je onder andere de gave om te kunnen transmuteren. Transmuteren is eigenlijk ‘aan het licht brengen’ en zo problemen oplossen.

Na de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, onze ‘basisbehandeling' die de meeste mensen als eerste ontvangen, kun je van gewoon leidingwater ook hele krachtige middelen maken voor jezelf en voor anderen die ervoor openstaan.

Deze kosmische dag mogelijkheden kunnen ons leven duidelijk veraangenamen en je helpen bij je ontwikkeling. We sturen je hiervoor na de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling een document met een groot aantal praktische tips.