Gedeelde verantwoordelijkheid

Vanuit de reguliere geneeskunde zijn we er aan gewend geraakt dat een medicijn altijd werkt voorzover het juist gekozen is. Je hebt hoofdpijn en als je genoeg pijnstillers hebt geslikt dan zakt de hoofdpijn.
 

Zo functioneren onze behandelingen niet. Dat kan en mag ook niet. Onze behandelingen respecteren de vrije wil en werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid:

Onze behandelingen maken een weg vrij,

een weg die je vervolgens nog wel zelf moet gaan. 

De behandelingen helpen je daarbij niet alleen met wegwijzers

maar lossen obstakels ook zoveel mogelijk op.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Wat is onze en wat is jouw verantwoordelijkheid als je een behandeling van ons ontvangt?

 

Onze verantwoordelijkheid is:

  • Om zo krachtig mogelijke werkende behandelingen te ontwikkelen
  • Om jou de behandeling te adviseren die voor jou op dat moment het meest aangewezen is
  • Om jou via e-mail te begeleiden als je dat nodig hebt

 

Jouw verantwoordelijkheid is:

  • Om zelf de ontwikkelingsweg met de innerlijke ‘richtingaanwijzers’ te gaan, die de behandeling heeft vrijgemaakt

 

Onze verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid bestaat naast de e-mail begeleiding uit twee punten.
 

Eerste punt
Het eerste is dat we zo krachtig mogelijke werkende behandelingen ontwikkelen.

 

Alle behandelingen die wij geven, zijn ontstaan door zelf voor te gaan in de ontwikkelingen die deze behandeling kan overdragen op degene die de behandeling ontvangt. Wij zijn dus al door alle processen heen gegaan. Wat dat betreft dragen we dus ook een stuk ervaring over. 
 

De diepgaande ontwikkelingen die nodig waren om de behandelingen te ontwikkelen staan beschreven in het boek ‘Verwezenlijk je Levensopdracht’.

 

Uit de volgende ervaringen blijkt hoe krachtig onze behandelingen worden ervaren.

 

 
Top

'Er is een diep weten dat geen enkele healingwijze het haalt bij wat het Wholism Project biedt.'

Wil O, Gouda
 

 
Subtiel maar wel dieper en grondiger

'Dat is het prachtige van dit Project, dat het allemaal heel subtiel en volgens natuurlijke Goddelijke ritmes lijkt te verlopen, op geen enkele manier geforceerd.
Maar dat het ondertussen wel dieper en grondiger gaat dan welke behandeling, methode of wat dan ook op dit moment beschikbaar op deze planeet.'

Marco vd K, Zoetermeer
 

 
Immense reikwijdte

‘Ik besef nu pas de immense reikwijdte van jullie werk en hoe we daardoor werkelijk beschikbaar komen voor een totale omwenteling in bewustzijn van de hele mensheid. Door jullie werk kan elk mens de bijdrage gaan geven die hij/zij heeft te geven en werkelijk te leven vanuit het hart.


Voor mij is het alsof er vóór de behandelingen nog aan de rem was getrokken door de verbindingen met vroegere ervaringen uit dit en vorige levens en dat er nu geen rem meer is. Het voelt alsof ik heel ‘schoon’ aan het worden ben en ik ben dankbaar dat dit proces zich aan het ontvouwen is.’

Emilia H, Zevenhuizen


Tweede punt

Het tweede punt is dat we jou behandeling adviseren die voor jou op dat moment het meest aangewezen is. 

We bepalen ons advies intuïtief. Als je je intuïtie ontwikkelt en je daarin werkelijk laat leiden, is het onze ervaring dat intuïtie net zo onderscheidend werkt als het waarnemen met je ogen.

Uit de praktijk blijkt dan ook dat de intuïtief geadviseerde behandeling vrijwel altijd de juiste behandeling is geweest.

 

Jouw verantwoordelijkheid

In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde respecteren onze behandelingen de vrije wil. 

Als je een weg die een behandeling vrijmaakt echt niet wilt gaan, gebeurt dat ook niet.
 

Als mensen er zelf voor kiezen om een behandeling te ontvangen, dan komt het vrijwel nooit voor dat iemand de weg van de behandeling uiteindelijk toch niet wil gaan. 

Als kinderen op verzoek van hun ouders een van onze behandelingen ontvangen, gebeurt dat zelfs eigenlijk nooit.
 

Het gebeurt alleen een enkele keer als iemand die enthousiast is over de uitwerking van onze behandelingen, een ander een behandeling ‘aanpraat’.

Het is dus voor volwassenen belangrijk dat zij vanuit een innerlijke motivatie kiezen voor een behandeling.

Het is daarbij ook heel belangrijk dat je gevoelsmatig contact maakt met je eigen problematiek en echt de geestelijke oorzaak achter jouw symptomen durft te doorvoelen.
 

Lees ook de persoonlijke ervaringen van een cliënte: Wat kan het Wholism Project je bieden?

 

Ontwikkelingssnelheid

Wel zien we grote verschillen tussen mensen in de snelheid waarmee zij zich ontwikkelen na één van onze behandelingen.

Er zijn mensen die na een behandeling als een speer door hun ontwikkelingen gaan terwijl anderen dit in een rustiger tempo doen.

Daar liggen verschillen in karakter aan ten grondslag. Het een is niet beter dan het andere.

 

Pijn vermijden

We komen vanuit de kosmische nacht, waarin onze opdracht was om ons zo veel mogelijk met de materie te verbinden. Omdat wij van oorsprong Lichtwezens zijn met een heel hoog trillingsgetal moesten we ons trillingsgetal meer in overeenstemming brengen met het veel lagere trillingsgetal van de materie om ons daarmee te kunnen verbinden.

 

Dit hebben we onder andere gedaan door elkaar te verzwakken. Dat gebeurde onder andere door middel van oorlogen, de stille oorlogen in veel huwelijken en concurrentie. 

Daarnaast was het ons grotendeels onmogelijk gemaakt om onze negatieve ervaringen in het leven te verwerken en ons zo te ontwikkelen. Logisch want dat zou juist geleid hebben tot trillingsverhoging.

 

Zo zijn pijn, angst, verdriet en woede ons steeds meer gaan overheersen in de kosmische nacht met als een logisch gevolg dat we pijn zoveel mogelijk zijn gaan mijden, het liever diep wegstoppen in ons systeem, dan het onder ogen zien.

 

Ontwikkelen een zegen

In de kosmische dag worden ons allerlei instrumenten aangereikt om ons weer te kunnen ontwikkelen. Transmuteren, een gave die iedereen krijgt nadat je een behandeling van ons ontvangen hebt, is daar een prachtig voorbeeld van. 
 

Zo kunnen we ons weer stap voor stap bevrijden van de enorme onverwerkte ballast die onze weg door de kosmische nacht in ons heeft achtergelaten. We kunnen ons dus weer echt ontwikkelen en zo weer de Lichtwezens worden die we van oorsprong zijn, maar nu in verbinding met de materie.

 

Als je je verleden verwerkt met behulp van onze behandelingen dan ga je als het ware de weg terug tot het punt waar je niet goed bent afgeslagen, om daar te kiezen voor de juiste afslag. Ben je dus op de heenweg door een tunnel gegaan dan ga je op de terugweg dus ook weer door dezelfde tunnel. 

Alleen kun je de terugweg in een fractie van de tijd gaan die de heenweg je heeft gekost. 

 

Je komt op deze terugweg dezelfde angsten, pijnen, verdriet en woede tegen als op de heenweg, maar doordat we het pad voorgegaan zijn en door de transmuterende werking van de behandeling hoef je deze emoties voorzover je er nog iets van moet leren slechts naar de oppervlakte te laten komen, ze onder ogen te zien om ze vervolgens los te kunnen laten.

 

Ontwikkelen is een zegen doordat het bevrijdend werkt en het vermijden van angsten, pijnen, verdriet en woede uiteindelijk veel pijnlijker is dan ze een moment onder ogen te zien en zo de ontwikkeling aan te gaan.