God / Godin behandeling

De God / Godin behandeling verenigt het mannelijke en vrouwelijke in onszelf tot op eenheidsniveau. 
 

Het eenheidsniveau is het niveau waar onze schepping heeft plaatsgevonden, waar we ons voor het eerst zijn gaan ontwikkelen naar een zelfstandig wezen, vanuit de oorspronkelijke eenheid met het Goddelijke. 
Het is daarmee het niveau waar het meest intensieve contact tussen het Goddelijke en ons bestaat. 


Door op eenheidsniveau het mannelijke en vrouwelijke in jezelf te verenigen, worden de polariteiten in jezelf verenigd. Vanuit deze eenheid kun je een beter kanaal zijn voor de Goddelijke eenheid. 


Zo ontstaat de nieuwe mens, met een open kanaal tussen Hemel en Aarde, die zich niet meer laat leiden door pijn, angst en/of (ego)stukken, maar puur door het Hogere.

 

Laatste ontwikkelingsbehandeling


Deze behandeling is de laatste ontwikkelingsbehandeling van een serie van acht met als eerste de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, waarbij je je verleden op steeds diepere niveaus verwerkt, je scheppingsplan kunt wijzigen voor de kosmische dag en je contact met het Goddelijke herstelt en intensiveert.

 

Laten leiden door angst

In de kosmische nacht hebben we ons laten leiden door alle angsten die onze tocht door de donkere nacht ons gaven. 
 

Het doel van de kosmische nacht was daarbij dat we ons steeds meer met de materie moesten verbinden. Omdat we van oorsprong lichtwezens zijn, met een oneindig hoog trillingsgetal, moesten we ons trillingsgetal verlagen om ons met de materie te kunnen verbinden. Om dit doel te kunnen realiseren moesten we elkaar onderling verzwakken.

Begrijpelijkerwijs heeft dit veel angsten en onderling wantrouwen tot gevolg gehad. Deze angsten en het gevoel niet op elkaar aan te kunnen, zitten aan het einde van de 300.000 jarige kosmische nacht logischerwijs diep in het menselijk systeem gegrift.

 

Angst werkt verzwakkend en leidt je altijd daarnaar toe waar je niet wilt zijn. Het was daarmee een belangrijk instrument voor het verwezenlijken van het doel van de kosmische nacht.

 

Laten leiden door vertrouwen in het Hogere

Net zoveel als angst past binnen het verwezenlijken van het doel van de kosmische nacht zo weinig past angst binnen de kosmische dag. Ook hierin staan de kosmische nacht spelregels lijnrecht tegenover die van de kosmische dag.
 

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we ons in overgave aan het Hogere laten leiden en zo een levende verbinding vormen tussen Hemel en Aarde.

Dat is waarmee de God / Godin behandeling je kan helpen.

Het mannelijke en vrouwelijke hetzelfde

Het mannelijke en vrouwelijke in jezelf gaan door deze behandeling op alle niveaus* op dezelfde frequentie werken, waardoor het vrouwelijke en mannelijke in jezelf elkaar beter gaan begrijpen.

Dit maakt het ook mogelijk dat het Goddelijke zich slechts op één manier hoeft af te stemmen om zowel met het mannelijke als met het vrouwelijke contact te leggen, waarbij beiden het even goed kunnen ontvangen.

Het mannelijke en vrouwelijke blijven wel een verschillende trillingshoogte houden, denk alleen maar aan het verschil in stemhoogte van mannen en vrouwen, maar ze hebben wel eenzelfde frequentie waarop ze bereikbaar zijn.
 

*** Dit werkt door op alle niveaus, dus op het eenheids-, wezens-, zielen-, persoonlijkheids- en incarnatieniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de God / Godin behandeling

Traject

De God / Godin behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de God / Godin behandeling bedraagt € 140,-.