Reset behandeling

Als alle blokkaden al opgelost zijn maar de klachten blijven bestaan dan kunnen daar diepe innerlijke wilsbesluiten achter zitten die herzien moeten worden. 

De Reset behandeling kan je dan helpen met het herzien van deze wilsbesluiten.

 

Wilsbesluiten herzien

Het is niet gemakkelijk om een diep genomen innerlijk wilsbesluit zelf te herzien, er zit vaak een diepe weigering achter om bijvoorbeeld emoties te tonen. Zo’n weigering is ontstaan door een diepgaande negatieve ervaring op het moment dat je ooit een emotie liet zien.
 

Je kunt zo’n diepe weigering zelf pas herzien als je in een vergelijkbare pijnlijke situatie zou komen en dan de tegenwoordigheid van geest hebt om het ooit op dat diepe niveau genomen wilsbesluit weer te herzien.

 

De diepe weigering kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de keuze voor twee verschillende ontwikkelingswegen. Vanuit een innerlijke overtuiging kun je er zeer beslist voor kiezen om een bepaalde ontwikkeling niet door te maken, terwijl juist die ontwikkeling jou wel verder had kunnen helpen in het volbrengen van een van jouw levensopdrachten.
 

Ook hierbij is het zelf herzien van deze ontwikkelingskeuze niet eenvoudig. Je zou je bewust moeten worden van je innerlijke overtuiging en vervolgens de hele weg terug moeten tot de ‘afslag’ waar je de voor onjuiste keuze hebt gemaakt en die moeten herzien.

 

Ontladen en schoonspoelen

Door een dergelijk vanuit pijn of een innerlijke weigering genomen wilsbesluit blokkeer je dus de voor jou juiste ontwikkeling of sluit je het uiten van bepaalde emoties af. 
 

Achter zo’n blokkade hoopt zich allerlei energetisch vuil op. 

Door de Reset behandeling komt dit ‘vuil’ los. De Reset behandeling helpt je zo om je  te ontladen en schoon te spoelen.

 

Tandvlees- en wortelkanaalontstekingen

Deze innerlijke wilsbesluiten uiten zich vaak in tandvlees- en wortelkanaalontstekingen, waarvan bekend is dat zij moeilijk te genezen zijn. Zelfs antibiotica kuren helpen lang niet altijd de ontsteking op te lossen.
 

Omdat de Reset behandeling de geestelijke achtergrond van deze ontstekingen helpt op te lossen, worden deze ontstekingen gemakkelijker te behandelen en gaan soms uit zichzelf over.

 

Goddelijk Licht

De Reset behandeling werkt met behulp van Goddelijk Licht.

 

Drie niveaus

De Reset behandeling kun je op drie niveaus ontvangen, het eenheidsniveau, het wezensniveau of het zielsniveau.

Je ontvangt de Reset behandeling op het niveau waar jouw wilsbesluit oorspronkelijk is genomen:

  • Als jouw wilsbesluit op eenheidsniveau is genomen, manifesteert de problematiek daarvan zich ook op wezensniveau en op zielsniveau. Door het wilsbesluit op eenheidsniveau te herzien, wordt het ook op wezens- en zielsniveau herzien.
  • Als jouw wilsbesluit op wezensniveau is genomen, manifesteert het zich ook op zielsniveau. De Reset behandeling op wezensniveau, herziet jouw wilsbesluit dan op beide niveaus.
  • Als jouw wilsbesluit op zielenniveau is genomen, dan hoef je het alleen op dit niveau te herzien. 


Het is mogelijk dat je meerdere verschillende wilsbesluiten hebt genomen die herzien moeten worden. Als deze wilsbesluiten allemaal op hetzelfde niveau genomen zijn dan volstaat één Reset behandeling.
Zijn er verschillende wilsbesluiten op meerdere niveaus genomen dan moet voor elk niveau apart een Reset behandeling ontvangen worden.



Meer informatie over deze niveaus vind je in het artikel ‘Zes creatieniveaus’.

 

Volgorde

Als je een wilsbesluit op een of meerdere van deze niveaus moet herzien, is het het beste om de Reset behandeling te ontvangen nadat de integratietijd van de ontwikkelingsbehandeling op dat niveau voorbij is.
 


Voorzover van toepassing is de beste volgorde dus:

Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling Reset behandeling op zielenniveau
Goddelijke Wezensheling Reset behandeling op wezensniveau
Goddelijke Verbindingsimpuls Reset behandeling op eenheidsniveau                         


Ook is het mogelijk de Reset behandeling te ontvangen zonder een voorafgaande ontwikkelingsbehandeling ontvangen te hebben.

 

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

 

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De Reset behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.


Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

 

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Reset behandeling is zes maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

 

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

 

Kosten

€ 60,- per niveau


Een ervaring


Warm kacheltje in mijn buik

‘Ik merk sinds een paar dagen een warm kacheltje branden in mijn buik, erg prettig gevoel. Het zorgt er ook voor dat ik dieper in mijn buik kan zitten (aanwezig zijn). Ook mijn hartchakra is erg warm, opmerkelijk en fijn.

Nog een ander opvallend ding is dat ik heel vaak zachte tintelingen over mijn hoofd voel gaan en in mijn gezicht maar ook rug en voeten.’
Rob K, Opmeer