Innerlijke Spiegel behandeling

Er bestaan grote verschillen hoe mensen op onze behandelingen of behandelingen op proef reageren. De ene bereikt veel meer met één en dezelfde behandeling dan de ander.
 

Sommige mensen reageren zelfs op de ene behandeling (op proef) uitstekend maar op een andere behandeling veel minder, terwijl er geen twijfel over bestaat dat de juiste behandeling geselecteerd is.
 

De reden hiervan is dat onze behandelingen een weg vrij maken, maar dat je die weg vervolgens nog wel zelf moet gaan. 

De achterliggende reden van het gebrek aan motivatie om deze weg te gaan wordt zichtbaar gemaakt met de Innerlijke Spiegel behandeling.

 

Ziektewinst

Er zijn verschillende achterliggende redenen voor het gebrek aan motivatie om de weg die een behandeling vrijmaakt, te gaan.
 

Als je ziek bent, ontvang je meer aandacht, zorg en liefde. Je hoeft tijdelijk niet te werken. Je hebt dus een verminderde verantwoordelijkheid en er wordt minder van je verwacht en vereist.

Ziekte kan ook een uitweg, een vlucht vormen voor dingen waarvoor je je niet in staat voelt om die zelf te regelen.
 

Maar uiteindelijk is de achterliggende reden voor het gebrek aan motivatie om de weg die een behandeling vrijmaakt te gaan, terug te voeren op angst. Angst voor jezelf, voor wat er in je leeft.

 

Bewustwording

Het bewust worden van de redenen waardoor je niet of onvoldoende reageert op een behandeling (op proef) is vaak al voldoende om daarna wel op een behandeling (op proef) te reageren.

Mocht deze bewustwording nog niet voldoende zijn dan kun je eerst specifiek aan de achterliggende reden van het niet of onvoldoende reageren werken. Als je daarbij hulp nodig hebt, stuur dan een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl.
 

Als je de Innerlijke Spiegel behandeling hebt aangevraagd omdat je niet reageerde op een behandeling op proef, mag je dezelfde behandeling op proef daarna nog eenmaal ervaren. 

 

Innerlijke Spiegel behandeling vaker ontvangen

Omdat de Innerlijke Spiegel behandeling je niet in een ontwikkeling brengt, maar je alleen bewust maakt van de redenen waarom je niet of onvoldoende op een behandeling (op proef) reageert, mag je deze behandeling net zo vaak als nodig is aanvragen.

 

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De Innerlijke Spiegel behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.


Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

 

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De Innerlijke Spiegel behandeling heeft geen uitwerkingstijd, het bewustwordingsproces vindt vrijwel direct na de behandeling plaats.

 

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

 

Kosten

€ 30,-

Mocht je na de Innerlijke Spiegel behandeling de behandeling van jouw keuze aanvragen, dan wordt dit bedrag verrekend met dat van de aangevraagde behandeling.