Het belang van groeibarrières

Groeibarrières maken deel uit van onze levensopdracht. Je hebt ze bij je geboorte meegekregen. Het zijn innerlijke barrières die je zelf kunt overwinnen door het leven echt aan te gaan.

Het overwinnen van je eigen groeibarrières vormt 60% van je levensopdracht.
Als je een groeibarrière zelf overwint, geeft dat je de kracht en inzichten, die je nodig hebt om door te groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau.

Groeibarrières intact laten

Het is daarom van essentieel belang dat een heelwijze geen groeibarrières oplost maar deze intact laat, zodat je ze op eigen kracht kunt overwinnen en jezelf optimaal kunt ontwikkelen.

Een aantal kosmische dag heelwijzen verwijderen echter onbedoeld ook groeibarrières.

Opvallend genoeg kunnen harddrugs ook groeibarrières verwijderen.

In dit artikel lees je meer over de essentiële rol van groeibarrières binnen de zeven ontwikkelingsniveaus, de gevolgen van het verwijderen van groeibarrières en welke kosmische dag heelwijzen groeibarrières in tact laten.

 

Zeven ontwikkelingsniveaus

Je kunt in het leven op zeven verschillende niveaus ontwikkelen.
Het meest basale niveau is het overlevingsniveau en het hoogste niveau is het één worden met het Goddelijke.

Groeibarrières spelen hierin een essentiële rol. Het overwinnen van groeibarrières maakt het mogelijk om door te groeien naar hogere ontwikkelingsniveaus.
 

De zeven ontwikkelingsniveaus zijn:

1. Overleven

2. Voortplanten

3. Het ontwikkelen van het ‘ik’, de persoonlijkheid

4. Het ontwikkelen van het wij gevoel

5. Het ontwikkelen van het woord

6. Het ontwikkelen van het zien

7. Het één met Al

 

De meeste niveaus spreken voor zichzelf. Alleen niveau 5 en 6 hebben wat uitleg nodig. 
 

Met ‘het ontwikkelen van het woord’, het vijfde niveau, wordt het creëren, het scheppen bedoeld en dan niet bijvoorbeeld het bouwen van een huis, maar meer het geestelijk scheppen.

Met ‘het ontwikkelen van het zien’, het zesde niveau, wordt de eenheid in alles zien, het grote verband in alles zien, bedoeld.

 

In West-Europa zijn we op landen-niveau bezig met het ontwikkelen van een vorm van het wij gevoel, het vierde niveau. De landen van de EG strijden niet meer met elkaar (het derde niveau) maar proberen hun krachten te bundelen.

 

De eerste drie ontwikkelingsniveaus

Als je naar het leven kijkt zie je bij vrijwel iedereen duidelijk de opeenvolgende stadia van de eerste drie ontwikkelingsniveaus.
 

 • Je begint als baby volkomen hulpeloos. De hele functionaliteit van de baby is op overleven ingesteld. Eén van de belangrijkste dingen in het leven van een baby is de aandacht van de moeder trekken om op tijd gevoed te worden.
 • Tijdens de pubertijd ontwikkelt de geslachtsrijpheid zich, waarmee het voortplanten mogelijk wordt.
 • Bij het proces van volwassen worden hoort de ontwikkeling van de persoonlijkheid, het bewust worden van wie jij bent ten opzichte van anderen.

 

Aan meerdere niveaus werken

De meeste mensen werken tegelijkertijd aan meerdere niveaus, hoewel slechts een heel klein percentage van de mensheid in hun leven aan de hogere ontwikkelingsniveaus werkt. Vrijwel iedereen ontwikkelt zich alleen binnen de eerste drie ontwikkelingsniveaus.

 

Naarmate je actiever met je ontwikkeling bezig bent, kun je je ook op het vierde en mogelijk het vijfde niveau ontwikkelen.

 

Terugvallen in ontwikkelingsniveau

Je kunt ook terugvallen in ontwikkelingsniveau.
 

Als je ziek wordt omdat je een aantal ontwikkelingen in je leven niet bent aangegaan, dan kun je weer in eenzelfde soort afhankelijke positie terugvallen als tijdens je babytijd. Overleven wordt dan weer primair.

Je bent dan voornamelijk bezig met genezen, overleven en hebt al je krachten daarvoor nodig. Het zou op dat moment te veel voor je zijn om je ook op de hogere ontwikkelingsniveaus te ontwikkelen.

 

Verschil kosmische nacht en dag

De bovengenoemde niveaus bestonden ook al tijdens de kosmische nacht. Wat dat betreft is er niets veranderd. 
 

Het doel van de kosmische nacht, waarbij we ons trillingsgetal moesten verlagen om ons steeds meer met de materie te kunnen verbinden, maakte dat het vrijwel onmogelijk was om ons naar de hogere ontwikkelingsniveaus te ontwikkelen. De meeste mensen kwamen dan ook niet verder dan de eerste drie niveaus.
 

In de kosmische dag is het juist de bedoeling om ons naar de hogere niveaus toe te ontwikkelen. Groeibarrières spelen hierbij een essentiële rol.

 

Het belang van groeibarrières

Groeibarrières maken deel uit van onze levensopdracht. Je hebt ze bij je geboorte meegekregen. Het zijn innerlijke barrières die je zelf kunt overwinnen door het leven echt aan te gaan. Als je een groeibarrière zelf overwint, geeft dat je de kracht en inzichten, die je nodig hebt om door te groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau.

Het overwinnen van je eigen groeibarrières vormt 60% van je levensopdracht.

Je ervaart groeibarrières als thema's in je leven die je echt moeilijk vindt om te overwinnen, maar waar je enorm door groeit als je dat lukt.
Als je een groeibarrière zelf overwint, geeft dat je de kracht en inzichten, die je nodig hebt om door te groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau.

Je hebt deze kracht en inzichten nodig om je op een veilige en uitgebalanceerde manier verder te kunnen ontwikkelen. Door het overwinnen van groeibarrières ontwikkel je de levenswijsheid om goed om te gaan met de gaven die je ontvangt zodra je je ontwikkelt naar een hoger niveau.
 
Als een behandeling deze groeibarrières voor jou zou oplossen, mis je deze essentiële ontwikkelingsmogelijkheid. Het oplossen van de groeibarrières maakt je leven op dat moment weliswaar gemakkelijker, maar je ontneemt jezelf de noodzaak om te blijven werken aan deze groeibarrières, die jou uiteindelijk naar hogere ontwikkelingsniveaus kunnen brengen. 


Groeibarrières spelen dus een essentiële rol in onze ontwikkeling, het zijn persoonlijke uitdagingen die we op eigen kracht aan moeten gaan en die ons wezenlijke groeimogelijkheden bieden.

 

Aantal groeibarrières

Op elk ontwikkelingsniveau kom je twee groeibarrières tegen.
Het overwinnen van groeibarrières maakt het mogelijk om door te groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau.

Als je doorgroeit naar een hoger ontwikkelingsniveau, blijf je je ook binnen de eerdere niveaus ontwikkelen. Je ontwikkelt je dus altijd op meerdere niveaus tegelijk, waardoor je ook aan meerdere groeibarrières tegelijk kunt werken.

Groeibarrières van de niveaus waarin je je nog niet ontwikkelt, spelen nog geen rol in je leven.

 

Groeibarrières verwijderen


Tijdens de kosmische nacht was het onmogelijk om groeibarrières met behulp van een behandeling te verwijderen. Kosmische nacht heelwijzen kunnen daardoor nooit groeibarrières verwijderen.*


Vrijwel alle kosmische dag heelwijzen hebben dat vermogen wel. Zij maken gebruik van de lichtkracht van de kosmische dag en kunnen daarmee onbedoeld groeibarrières verwijderen, waardoor je deze innerlijke barrières niet zelf hoeft aan te gaan.

Dit vermogen van kosmische dag heelwijzen komt nu voor het eerst aan het licht, er is daardoor nog nauwelijks iets over bekend.Het lijkt een aantrekkelijke optie, omdat het verwijderen van een groeibarrière je in eerste instantie een licht gevoel geeft. 
Daarna kunnen er echter andere, nieuwe klachten naar voren komen, die een direct gevolg zijn van het verwijderen van groeibarrières. 


Omdat er tot nu toe geen informatie was over de effecten van verwijderen van groeibarrières, zijn de meeste mensen zich hier niet van bewust. Je ziet dan het verband niet tussen de ontvangen kosmische dag heelwijze en de symptomen of veranderingen in je leven, die enige tijd na de behandeling hun intrede hebben gedaan.


Om je weer beter te kunnen voelen, zou je kunnen kiezen voor een vervolgbehandeling, waardoor je in een vicieuze cirkel kunt belanden waarbij je steeds meer behandelingen aanvraagt, die deze klachten die het gevolg zijn van het verwijderen van groeibarrières nooit blijvend kunnen oplossen.

 

Symptomen na verwijderen groeibarrières

Het verwijderen van groeibarrières kan heel uiteenlopende effecten hebben, omdat iedereen andere groeibarrières heeft, zoals ook iedereen hele specifieke levensopdrachten heeft.


De effecten van het verwijderen van groeibarrières kunnen variëren van problemen op het werk, terugval in een ziektebeeld, vermoeidheid of zelfs uitputting, tot het gevoel minder verankerd te zijn in jezelf, het verlies van innerlijk houvast.

Consequenties weghalen groeibarrières

Als groeibarrières door een kosmische dag heelwijze verwijderd worden, kun je op dat moment niet doorgroeien naar een volgend ontwikkelingsniveau.Als je vanuit een innerlijke drive toch naar een volgend niveau wilt doorgroeien, is het mogelijk dat je onbewust zelf problemen in je leven zult creëren, die deze innerlijke barrières zullen vervangen. Je maakt dan ‘openingen’ in je eigen systeem waar de buitenwereld op zal reageren door jou voor problemen te stellen.

Een ‘opening’ in je systeem is voor anderen voelbaar. Zo zie je bij kinderen dat ze elkaar feilloos weten te raken op elkaars zwakke plekken. Daar richten zij hun plagen op.
Door de innerlijke groeibarrières op te ruimen verplaatst je zo innerlijke problemen naar problemen die vanuit de buitenwereld naar je toe komen.

Deze ‘uiterlijke’ groeibarrières hebben een groeikwaliteit van ongeveer 75% vergeleken met de innerlijke groeibarrières. Het zal je dus meer moeite kosten om met behulp van een ‘uiterlijke’ groeibarrière naar een volgend ontwikkelingsniveau door te groeien.

 

Kosmische dag heelwijzen en groeibarrières

Vrijwel alle kosmische dag heelwijzen kunnen groeibarrières verwijderen.


Voorzover wij kunnen nagaan zijn de behandelingen van het Wholism Project en van Wholistic Partners die helemaal in lijn met het Wholism Project werken de enige kosmische dag behandelingen die groeibarrières in tact laten.

Als je gebruik maakt van de Transmutatiegave van het Wholism Project en daarmee voor jezelf of anderen transmuteert, kun je ook nooit groeibarrières verwijderen.
Andere kosmische dag transmutatie- en transformatiemethoden kunnen wel groeibarrières verwijderen.

Dat roept de vraag op waarom de behandelingen van het Wholism Project de enige kosmische dag behandelingen zijn die groeibarrières in tact laten.

Hogere leiding van een heelwijze en groeibarrières onderscheiden

Een project waarbinnen een nieuwe heelwijze wordt ontwikkeld, wordt meestal begeleid door het Hoger Zelf van de ontwikkelaar van de heelwijze.
Als het Hogere belang van het project groter is, staat het onder leiding van engelen en in uitzonderlijke gevallen van de Aartsengelen.

Als het gaat om groeibarrières is het essentieel bij wie de Hogere leiding van een heelwijze of project ligt.

Groeibarrières zijn voor iedereen specifiek. Dezelfde barrière kan voor de één een gewone barrière zijn, terwijl die voor de ander een groeibarrière vormt.
In de Akasha van elk individueel mens staat genoteerd welke barrières groeibarrières zijn.
Je zou je persoonlijke Akasha kunnen vergelijken met een kosmisch ‘boek’, waar alles over jouw levensweg en levenslessen over levens heen ‘beschreven’ staat.

Van de bovengenoemde begeleiders hebben alleen de Aartsengelen toegang tot de individuele Akasha van elk mens, waardoor zij het onderscheid kunnen maken tussen gewone blokkades en groeibarrières.
Ook bij het Hogere geldt een bepaalde mate van privacy, waardoor de persoonlijke Akasha van de mens niet vrij toegankelijk is.

Dus alleen als een kosmische dag heelwijze begeleid wordt door de Aartsengelen, kunnen groeibarrières door een behandeling in tact blijven. Andere Hogere begeleiders missen eenvoudigweg het overzicht om groeibarrières van gewone blokkades te onderscheiden.Zoals al aangegeven is het uitzonderlijk dat een kosmische dag heelwijze begeleid wordt door de Aartsengelen. Dat is alleen het geval als de heelwijze belangrijk is voor het grotere geheel.

De Aartsengelen begeleiden het Wholism Project en dus ook de behandelingen van het Wholism Project, omdat het Wholism Project een belangrijke rol speelt in de begeleiding van Aarde, mens, dier en plant in de overgang van de kosmische nacht naar dag.Voorzover bekend zijn er op dit moment naast het Wholism Project geen andere kosmische dag heelwijzen die door de Aartsengelen worden begeleid.
Hierdoor is de heelwijze van het Wholism Project (incl. behandelingen van Partners die puur met de tools van het Project werken) de enige kosmische dag heelwijze die groeibarrières in tact laat.

Groeibarrières terugplaatsen

Met behulp van de kosmische dag Aartsengelen is het mogelijk om groeibarrières eenmalig te laten terugplaatsen met behulp van een afstandsbehandeling.

Je kunt deze afstandsbehandeling, waarbij jouw groeibarrières worden teruggeplaatst,  aanvragen bij Bas en Maria, door een e-mail te sturen aan basmaria@wholismproject.nl.

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

De kosten van het terugplaatsen van jouw groeibarrières zijn € 60,- ongeacht het aantal groeibarrières dat terugplaatst moet worden.

Ervaringen met terugplaatsen groeibarrières

De volgende reacties treden vaker op bij mensen bij wie de groeibarrières zijn teruggeplaatst:

 • Diepe emoties kunnen loskomen met huilbuien.
 • Een gevoel van bevrijding.
 • Het gevoel dat je weer meer verbonden bent met jezelf.
 • Geestelijke en fysieke klachten verbeteren na relatief korte tijd weer.

Testbaarheid groeibarrières en ontwikkelingsniveaus

Als je kunt testen, kunnen we ons voorstellen dat je graag zou willen uittesten waar jij je bevindt op de zeven ontwikkelingsniveaus. 
Het zou ook interessant kunnen zijn om voor jezelf uit te testen of er ooit groeibarrières bij jou zijn verwijderd door een kosmische dag heelwijze die je ontvangen hebt.
 

Helaas kun je dat niet zelf uittesten.
Daarvoor zouden jouw Hoger Zelf of je begeleiders toegang moeten hebben tot je eigen persoonlijke Akasha, waar ook de gegevens van jouw groeibarrières en ontwikkelingsniveaus in opgetekend zijn.

In jouw persoonlijke Akasha staat ook veel informatie die niet noodzakelijk is om jou te kunnen begeleiden. In je persoonlijke Akasha staat bijvoorbeeld ook informatie over levenslessen in jouw toekomstige levens.


Jouw Hoger Zelf mag niet alles weten wat er in je persoonlijke Akasha geschreven staat.
Als je Hoger Zelf alles zou weten wat er in jouw persoonlijke Akasha staat, zou dat namelijk remmend werken op je ontwikkeling. Je zou als het ware te veel verklappen van het mysterie en de wetmatigheden van het leven, terwijl we juist incarneren om dat allemaal zelf te kunnen ontdekken, door het leven aan te gaan.

Omdat je Hoger zelf en je persoonlijke begeleiders geen inzage hebben in jouw persoonlijke akasha, is het dus niet mogelijk om zelf te testen over groeibarrières en ontwikkelingsniveaus.
Alleen de kosmische dag Aartsengelen hebben inzicht in jouw persoonlijke Akasha.

Daarom kunnen alleen Bas en Maria via het kanaal dat de kosmische dag Aartsengelen met hen hebben, uittesten of er ooit groeibarrières er bij jou zijn verwijderd.
Voor alle duidelijkheid wij, Bas en Maria, hebben zelf geen toegang tot de persoonlijke Akasha van mensen. Wel kunnen we de Aartsengelen vragen stellen die soms wel en soms niet worden beantwoord.

Groeibarrières leren herkennen

Al kun je groeibarrières niet testen, je kunt ze bij jezelf wel leren herkennen.
Het zijn levenslessen waar veel tijd en doorzettingsvermogen voor nodig is om ze eigen te maken.

Behandelingen of Verbindingen lossen de problematiek van een groeibarrière niet op, maar werken wel ondersteunend bij het overwinnen van een groeibarrière.

Als behandelingen van het Project een bepaalde problematiek ook op den duur niet oplost, kan dat erop wijzen dat het om een groeibarrière gaat, omdat het de bedoeling is om groeibarrières zelf te overwinnen.

Hoogst bereikbare niveau

Onze behandelingen stimuleren je om door te groeien naar het voor jou hoogst bereikbare ontwikkelingsniveau, juist door groeibarrières in tact te laten.
Voorzover wij kunnen nagaan zijn onze behandelingen de enige behandelingen die dit vermogen hebben. Alle andere kosmische dag heelwijzen die wij kennen, hebben dit vermogen niet.


Andere kosmische dagmethoden helpen je om alle barrières op te ruimen op de ontwikkelingsniveaus waar je vanuit jezelf al bent.
Zij helpen jou zo om te groeien binnen de niveaus waar je bent, maar stimuleren je niet om door te groeien naar de hogere ontwikkelingsniveaus, doordat zij niet alleen gewone blokkades helpen oplossen maar ook onbedoeld groeibarrières verwijderen, die van essentieel belang zijn voor het doorgroeien naar hogere ontwikkelingsniveaus.

Het verwijderen van groeibarrières heeft echter niet alleen gevolgen voor de mogelijkheden om jezelf te kunnen ontwikkelen, maar veroorzaakt ook nieuwe klachten en symptomen.

Omdat groeibarrières deel uit maken van je levensopdracht en dus een belangrijk deel zijn van onze persoonlijkheid, kan het verwijderen van groeibarrières je het gevoel geven dat je minder goed verankerd bent in jezelf, alsof je de rode draad in jezelf en in je leven mist.
Door te kiezen voor een kosmische dag heelwijze die groeibarrières in tact laat, kun je dit probleem voorkomen.

Samenvatting

Groeibarrières helpen je bij het verwezenlijken van je levensopdracht. Je ziel heeft deze innerlijke barrières uitgekozen als ontwikkelingsmogelijkheid. Je hebt ze bij je geboorte meegekregen als een leeropdracht, een moeilijke opdracht waar je sterker van wordt door die aan te gaan.


Als een behandeling groeibarrières voor jou oplost, mis je deze ontwikkelingsmogelijkheid. Het oplossen van de groeibarrières kan je tijdelijk het gevoel geven dat je leven gemakkelijker wordt, maar je ontneemt jezelf de noodzaak om te blijven werken aan deze groeibarrières, die jou uiteindelijk naar hogere ontwikkelingsniveaus kunnen brengen.

Daarnaast geeft het verwijderen van groeibarrières vaak nieuwe klachten, zoals het gevoel minder goed in jezelf verankerd te zijn.Onze behandelingen helpen je wel om ‘gewone’ blokkades op te lossen, maar laten groeibarrières in tact zodat je je optimaal kunt ontwikkelen.

Gewijzigde inzichten

Een aantal inzichten met betrekking tot groeibarrières heeft zich sinds januari 2017 verder verdiept. 

Deze belangrijke gewijzigde inzichten zijn beschreven in het artikel Ontswitching behandeling Plus.
De Ontswitching behandeling Plus maakt het mogelijk om groeibarrières op een natuurlijke en kosmische dag wijze 'op te lossen'. Hierdoor ontstaat er een verdiept contact met het Hogere.

 

Aanvullende informatie

In de onderstaande artikelen kun je meer lezen over:

 1. Welke  kosmische dag heelwijzen en methoden groeibarrières verwijderen en welke heelwijzen en methoden groeibarrières in tact laten
 2. Welke behandeling je kan helpen om groeibarrières te overwinnen
 3. Een aanvullende visie op groeibarrières
   
1.  In de volgende drie artikelen wordt aangegeven welke kosmische dag heelwijzen en methoden groeibarrières verwijderen en welke heelwijzen en methoden groeibarrières in tact laten:
2. Om je groeibarrières te overwinnen is het belangrijk om het leven echt aan te gaan.

De Levensstroom behandeling zorgt ervoor dat je innerlijke levensstroom beter gaat stromen. Je kunt daardoor dieper voelen en hoger reiken. Door je innerlijke levensstroom te voelen en aan te gaan, kun je de uiterlijke levensstroom ook aangaan en kun je het leven dus echt aangaan.
De Levensstroom behandeling kan je dus helpen om jouw groeibarrières te overwinnen en je levensopdrachten te vervullen.
 
3. Het artikel Groeibarrières, waar je valt, ligt je schat geeft een aanvullende visie op groeibarrières


*** Kosmische nacht methoden beschikken niet over de Lichtkracht van kosmische dag heelwijzen en hebben daarom nooit het vermogen om groeibarrières te verwijderen. 


De uitwerking van kosmische nacht methoden gaat echter niet goed samen met kosmische dag heelwijzen, omdat de ontwikkelingsrichting van kosmische nacht en dag heelwijzen tegenovergesteld zijn aan elkaar.


De uitwerking van een aantal kosmische nacht methoden is wel compatibel te maken met kosmische dag heelwijzen door middel van een transmutatie met de Transmutatiegave van het Wholism Project. Ook dan zal de betreffende kosmische nacht heelwijze geen groeibarrières verwijderen.