Persoonlijkheidsbehandeling

Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, die zo opgebouwd is dat je daardoor je levensopdracht(en) het beste kunt verwezenlijken.

De Persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van jouw zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsplanniveau. Elke Persoonlijkheid is dan ook uniek en herhaalt zich niet meer.


Door het verwezenlijken van je levensopdracht(en) kan jouw ziel zich verder ontwikkelen. Je levensopdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit de innerlijke ontwikkeling van overgave, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen, opkomen voor jezelf etc etc.

 

Bepaalde gebeurtenissen in jouw leven kunnen je raken tot op het persoonlijkheidsniveau. Als een gebeurtenis je raakt op Persoonlijkheidsniveau, dan raakt die je tot op het niveau van jouw levensopdracht(en) en kan dat diepe blokkades veroorzaken.

Met een Persoonlijkheidsbehandeling is het mogelijk om deze blokkades op te lossen.

 

Oorzaken van blokkades en barrières op Persoonlijkheidsniveau

  • Door sexueel contact waarbij sprake is van tegenstrijdige en onderdrukte gevoelens, die jou raken in je levensopdracht
  • Door onvrijwillig sexueel contact, zoals incest of verkrachting
  • Door zwangerschap van een kind met een levensopdracht die niet strookt met de levensopdracht van de moeder
  • Door dubbele boodschappen die jou diep raken in je levensopdracht
  • Spiegeling van de relatie van je ouders

 

Blokkades die jouw levensopdracht in de weg staan


Tijdens sexueel contact maak je zo’n diepe verbinding met elkaar, dat daardoor blokkades op persoonlijkheidsniveau kunnen ontstaan, die het verwezenlijken van je levensopdracht in de weg staan. 

 

Deze blokkades kunnen ontstaan wanneer er tijdens de gemeenschap tegenstrijdige, onuitgesproken of onderdrukte gevoelens voor elkaar zijn, die niet overeenkomen met de diepgaande verbinding van sexueel contact. 

Als deze onuitgesproken gevoelens jou raken in jouw levensopdracht, kan daardoor een blokkade op persoonlijkheidsniveau ontstaan. 

 

Het komt in een relatie regelmatig voor dat je je werkelijke en diepste gevoelens verdringt, omdat je ze liever niet onder ogen wilt zien. Het zijn gevoelens die niet passen in het ideaalbeeld van een liefdesrelatie, zoals pijn, teleurstelling, minachting of woede en daarom niet worden geuit of zelfs worden verdrongen.

Het voelt dan veiliger voor jezelf en voor het behoud van je relatie om deze gevoelens te verdringen, dus niet tot je bewustzijn door te laten dringen.
Deze gevoelens werken echter op een diep niveau toch door in de relatie en worden overgedragen tijdens sexueeel contact.


De discrepantie tussen de schijn en de werkelijkheid van een relatie is daardoor vaak schrijnend groot en uitermate pijnlijk.

In het artikel ‘Blokkades op het Persoonlijkheidsniveau’ worden een aantal voorbeelden van onuitgesproken gevoelens gegeven, die blokkades op persoonlijkheidsniveau hebben laten ontstaan.

 

De Persoonlijkheidsbehandeling lost de blokkades op Persoonlijkheidsniveau op die je tijdens je huidige en eventuele eerdere relaties hebt opgedaan. 

Tegelijkertijd zal je huidige relatie door het oplossen van deze blokkades zich ook verder kunnen verdiepen. Je kunt je dan weer veel meer openen voor je partner. Wanneer je allebei de Persoonlijkheidsbehandeling ontvangt, wordt het positieve effect op de relatie nog groter. 

 

De Persoonlijkheidsbehandeling lost ook blokkades op Persoonlijkheidsniveau op die ontstaan door onvrijwillig sexueel contact, zoals incest of verkrachting.

 

Daarnaast lost de Persoonlijkheidsbehandeling ook de onderstaande barrières op Persoonlijkheidsniveau op.

 

Barrières die jouw levensopdracht bemoeilijken

Naast overdracht van tegenstrijdige gevoelens tijdens sexueel contact kunnen er nog een aantal andere omstandigheden leiden tot barrières op persoonlijkheidsniveau.

 

Zo kan zwangerschap leiden tot een barrière op Persoonlijkheidsniveau.

Als de levensopdracht van het kind strijdig is met die van de moeder, kan dat bij de moeder leiden tot een of meerdere barrières op persoonlijkheidsniveau. Dit is ongeveer bij 40% van alle zwangerschappen het geval. 

Deze barrières kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap, omdat moeder en kind dan energetisch en fysiek heel diep met elkaar verbonden zijn en daardoor heel open voor elkaar staan.

 

Ook dubbele boodschappen van mensen kunnen jou zo diep raken op het Persoonlijkheidsniveau, dat ze het vervullen van jouw levensopdracht bemoeilijken. 

Bij een dubbele boodschap wordt iets heel positief gebracht, waardoor je je ervoor openstelt, maar deze boodschap heeft tegelijkertijd een andere, negatieve bijbedoeling, die dan heel diep bij je binnenkomt.
Als deze boodschap jou raakt in jouw levensopdracht, kan dat leiden tot een 
barrière op Persoonlijkheidsniveau.

 

Aantal blokkades en barrières

Elke nieuwe relatie waarin seksueel contact heeft plaatsgevonden, kan een of meerdere blokkades op Persoonlijkheidsniveau laten ontstaan die het verwezenlijken van je levensopdracht in de weg staan.
Het maakt daarbij niet uit hoe vaak er seksueel contact heeft plaatsgevonden.

Er kunnen overigens alleen blokkades op Persoonlijkheidsniveau ontstaan bij vaginale of anale sex en niet bij orale sex.
 

In langdurige relaties met sexueel contact ontstaan er meestal vier tot zes blokkades die opgelost kunnen worden. 
 

De Persoonlijkheidsbehandeling lost alle blokkades op die je tijdens je huidige en eventuele vorige relaties hebt opgelopen, de eventuele blokkades die ontstaan zijn door ongewenst sexueel contact, de eventuele barrières die ontstaan zijn tijdens zwangerschap en door dubbele boodschappen.
 

De Persoonlijkheidsbehandeling helpt daarbij ook om jouw tegenstrijdige en onuitgesproken gevoelens in jezelf te integreren. Zo kun je meer in heelheid en waarheid in jezelf en in je relatie zijn.

Geen preventieve behandeling


De Persoonlijkheidsbehandeling kan de stukken, die  kunnen ontstaan bij sexueel contact door bepaalde gevoelens naar elkaar te onderdrukken en niet uit te spreken, alleen achteraf oplossen. Het is dus geen preventieve behandeling. 


Of jouw partner de Persoonlijkheidsbehandeling al dan niet wil ontvangen, heeft geen direct gevolg voor jou, omdat jij jouw stukken zelf kunt oplossen met deze behandeling. Je kunt je partner hierin dus helemaal vrij laten.

 

Spiegeling door kinderen 

De blokkades die in de relatie van ouders ontstaan door sexueel contact, worden gespiegeld door hun kinderen. 
 

Kinderen spiegelen de thema’s uit de relatie van hun biologische ouders gezamenlijk. Ze krijgen deze ouderrelatie spiegelstukken al mee tijdens hun conceptie, doordat tijdens het sexueel contact tussen de ouders alle onuitgesproken of verdrongen gevoelens uit de ouderrelatie overgedragen worden.  
 

Kinderen laten hun ouders zien welke gevoelens zij in hun relatie liever niet onder ogen zien. Ze kunnen de relatiethema’s van hun ouders op twee verschillende manieren spiegelen.
 

Zij kunnen de relatie van hun ouders spiegelen met hetzelfde gedrag of juist door het tegenovergestelde te doen. Dat kan van kind tot kind verschillen. 
Ook kun je als kind je ouders eerst op een gelijke wijze spiegelen en later in je leven omgekeerd.
 

Ook als ouders uit elkaar of overleden zijn, blijven deze spiegelstukken een rol spelen.
 

De spiegeling van de thema’s uit de relatie van de ouders bemoeilijkt hun kinderen in het verwezenlijken van hun eigen levensopdrachten. 
 

Als je als (volwassen) kind de Persoonlijkheidsbehandeling ontvangt, lost dit jouw spiegeling van de relatie van je ouders niet op.

 

Spiegeling door kinderen oplossen 

Door middel van de Persoonlijkheidsbehandeling los je als ouder jouw kant van de problematiek in de ouderrelatie op. Daardoor kunnen jouw kinderen de spiegeling van jouw kant van de ouderrelatie-problematiek loslaten.
 

De kinderen zullen dan nog wel de problematiek van jouw partner in de ouderrelatie blijven spiegelen. 


De gehele spiegeling door de kinderen kan opgelost worden als beide ouders de Persoonlijkheidsbehandeling ontvangen. Op deze manier lossen de ouders zelf hun problematiek op en laten de kinderen het spiegelen van de relatie van hun ouders los als de ouders de ouderrelatie-problematiek helemaal opgelost hebben.

Herhalen

Mocht je na de ontvangst van de Persoonlijkheidsbehandeling een nieuwe relatie krijgen, dan kunnen er door bepaalde gevoelens niet uit te spreken nieuwe persoonlijkheidsstukken ontstaan.
De Persoonlijkheidsbehandeling kan daarom, als een van de weinige behandelingen, op verzoek herhaald worden.

Als jij en je partner de Persoonlijkheidsbehandeling tijdens jullie relatie ontvangen hebben, en jullie blijven bepaalde gevoelens niet uitspreken, dan kunnen er in principe na de uitwerkingstijd van de behandeling toch weer nieuwe persoonlijkheidsstukken ontstaan. 

Dit gebeurt echter hoogst zelden, omdat deze Persoonlijkheidsstukken meestal al in het begin van een relatie ontstaan en er daarna geen stukken meer bijkomen.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Persoonlijkheidsbehandeling.

Traject

De Persoonlijkheidsbehandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

 

Waarde

De waarde van de Persoonlijkheidsbehandeling bedraagt € 140,-.