Zes creatieniveaus

Er kunnen zes niveaus onderscheiden worden, het scheppingsniveau, eenheidsniveau, wezensniveau, zielenniveau, persoonlijkheidsniveau en het incarnatieniveau. 
 

Onze behandelingen kunnen plaatsvinden op vijf verschillende niveaus, het scheppings-, eenheids-, wezens-, zielen- en persoonlijkheidsniveau. Door problemen en blokkades op deze vijf niveaus op te lossen, worden ze automatisch ook op het incarnatieniveau opgelost. 
 

Problemen en blokkades kunnen pas werkelijk opgelost worden, als je ze oplost op het niveau waar ze oorspronkelijk ontstaan zijn.

Hieronder vind je een korte uitleg over deze verschillende niveaus.

 

Scheppingsniveau

Iedere schepping begint met een plan, een idee voor de schepping. Het scheppingsniveau is het niveau van dit plan, het idee voor de schepping. 

Het scheppingsniveau is het enige niveau waar zich geen onverwerkt verleden heeft opgebouwd. 
 

Om ons in de kosmische nacht te helpen met onze ontwikkelingsweg steeds dieper de materie in waarvoor ons trillingsgetal moest dalen, zijn er wel een aantal blokkades in het scheppingsplan ingebouwd. Deze blokkades werken door naar de onderstaande niveaus die zijn voortgekomen uit het scheppingsproces en beïnvloeden zo ons huidige bestaan.

 

Wij komen oorspronkelijk voort uit het Goddelijke, zijn door het Goddelijke geschapen. 

In ieder scheppingsproces komt het geschapene uiteindelijk als een zelfstandige eenheid los te staan van de schepper.

We hebben een ontwikkeling doorgemaakt van onze Goddelijke oorsprong naar het leven in de dualiteit, van een oneindig hoge trilling naar leven in verbinding met de materie.

In dit ontwikkelingsproces zijn drie niveaus te onderscheiden.

 

Eenheidsniveau

De eerste fase van deze ontwikkelingsweg is te vergelijken met de baarmoedertijd, waarbij je als kind nog door je moeder omhuld wordt. Binnen deze eenheid met je moeder ontwikkel je je langzamerhand naar een zelfstandige eenheid.

In deze fase zijn wij nog in de omhulling van het Goddelijke, waarbij we ons steeds verder ontwikkelen richting een eigen eenheid.

 

Wezensniveau 

Het ontstaan van het wezen is te vergelijken met de geboorte van een kind, waarbij het kind zich als een zelfstandig wezen losmaakt van de moeder. Zo brengt het Goddelijke het Goddelijk wezen voort.Het Goddelijk wezen schept vervolgens het wezen, dat al wat dichter bij het niveau van het leven in de dualiteit staat. Het Goddelijk wezen en het wezen incarneren zelf niet.


Lees meer over het wezensniveau

 

Zielenniveau


Het wezen schept de ziel, die de mogelijkheid heeft om te incarneren. 

De ziel incarneert steeds opnieuw in verschillende incarnaties met verschillende persoonlijkheden.

 

Persoonlijkheidsniveau

Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). 
 

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van de vier hierboven genoemde niveaus, het is daarmee jouw unieke recept voor dit leven. Elke persoonlijkheid is dan ook uniek en herhaalt zich niet meer.
 

Gebeurtenissen in dit leven kunnen je raken tot op het persoonlijkheidsniveau. Als een gebeurtenis je raakt tot op het persoonlijkheidsniveau, dan raken die je tot op het niveau van jouw levensopdracht(en). Hierdoor ontstaan blokkades en barrières die het jou moeilijk maken je levensopdracht te verwezenlijken.

Oorzaken van blokkades en barrières op het persoonlijkheidsniveau:

 • Door sexueel contact waarbij op een dieper niveau tegenstrijdige en onderdrukte gevoelens worden overgedragen die jou raken in jouw levensopdracht. Door de diepe verbinding van sexueel contact komen deze gevoelens diep bij je binnen.
   
 • Door onvrijwillig sexueel contact zoals incest of verkrachting.
   
 • Door zwangerschap van een kind met een levensopdracht die niet strookt met de levensopdracht van de moeder.
   
 • Door dubbele boodschappen die jou diep raken in je levensopdracht. Bij een dubbele boodschap wordt iets positief gebracht waardoor je ervoor openstaat, en de verborgen negatieve bedoeling komt dan diep bij je binnen. 
   
 • Spiegeling van de relatie van je biologische ouders.

 

Incarnatieniveau

Het incarnatieniveau is iets anders dan het persoonlijkheidsniveau.
Het incarnatieniveau is ons lichaam met onze aura en geest. Het is ons stoffelijke voertuig op deze Aarde. Maar het heeft niet zoals het persoonlijkheidsniveau een specifiek Hoger doel. 
 

Allerlei gebeurtenissen die je gevoelsmatig raken, kunnen als je ze niet verwerkt, het incarnatieniveau beïnvloeden.
 

In de kosmische nacht zijn er geneeswijzen, zoals bijvoorbeeld homeopathie ontwikkeld die je konden helpen om deze onverwerkte gebeurtenissen op het incarnatieniveau alsnog te verwerken.

 

Opvallend is dat de onverwerkte stukken op het incarnatieniveau relatief het minst diep gaan en die van het persoonlijkheidsniveau het diepst gaan van alle niveaus.

 

De werking van de behandelingen op deze zes niveaus


Hieronder volgt een korte omschrijving van de werking van onze behandelingen op de verschillende niveaus.

We draaien de volgorde hierbij om, omdat je bij behandelingen juist met de blokkades op zielenniveau begint en van daaruit steeds verder terug gaat naar jouw kern, jouw oorsprong.
Al onze behandelingen werken uiteindelijk door tot op het incarnatieniveau.
 

 • De behandelingen op zielenniveau lossen de problemen en de blokkades op die we opgedaan hebben tijdens dit leven en vorige levens.
   
 • De diepe trauma’s die we opgedaan hebben bij het verlaten van het Goddelijke worden geheeld door de behandelingen op wezensniveau.
   
 • De behandelingen op eenheidsniveau helen de trauma’s van het verlies van het gevoel van eenheid met het Goddelijke. 
   
 • De behandelingen op scheppingsniveau lossen de blokkades in jouw scheppingsplan op, die er voor onze opdracht in de kosmische nacht ingebouwd waren. In de kosmische nacht moesten we ons trillingsgetal verlagen, om ons met de materie te kunnen verbinden. Deze ingebouwde blokkades hielpen ons daarbij.
  In de kosmische dag mag ons trillingsgetal juist weer stijgen en mogen deze blokkades in je scheppingsplan weer opgelost worden.
   
 • Het persoonlijkheidsniveau wordt als laatste genoemd omdat alle bovenstaande niveaus een invloed hebben op dit niveau.

  De behandelingen op het persoonlijkheidsniveau lossen de blokkades en barrières op die gedurende dit leven op het persoonlijkheidsniveau ontstaan zijn. Zonder deze blokkades en barrières wordt het eenvoudiger om je levensopdracht(en) te vervullen.
   


In het Behandelingen overzicht vind je een overzicht van alle behandelingen op deze vijf niveaus.