Innerlijke Verhouding behandeling

De Innerlijke Verhouding behandeling verandert de innerlijke man/vrouw verhouding in lijn met de spelregels van de kosmische dag.

In de kosmische nacht was de innerlijke man/vrouw verhouding 80:20.
Vrouwen vertegenwoordigden hierbij voor 80% het vrouwelijke en voor 20% het mannelijke.
Bij mannen was het exact andersom, zij vertegenwoordigden voor 80% het mannelijke en voor 20% het vrouwelijke.

Voor de kosmische dag is de optimale innerlijke man/vrouw verhouding 60:40.

Innerlijke man en vrouw

Als je vrouw bent, ben je innerlijk niet alleen vrouwelijk, maar ook voor een deel mannelijk. Hetzelfde geldt uiteraard omgekeerd voor mannen.

Onze innerlijke man staat voor het doen, het gaan, het ontwikkelen, voor het neerzetten van dingen, maar ook voor het denken. 
Onze innerlijke vrouw staat voor het ‘zijn’, het ervaren, het voelen en de intuïtie.

De verhouding tussen onze innerlijke man en vrouw bepaalt voor een groot deel ons doen en laten. Als deze man/vrouw verhouding in balans is, zullen wij ons innerlijk in balans voelen en weerspiegelt zich dat in onze leefomgeving, in de wereld om ons heen.

Belangrijke innerlijke verschuiving

De verschuiving van de innerlijke man/vrouw verhouding van 80:20 naar 60:40 is een belangrijke verandering.

Hieronder worden drie voorbeelden genoemd van de invloed die deze kosmische dag verhouding heeft op onze innerlijke ontwikkeling, onze relaties en op onze Aarde.

Ontwikkelen

Uit de Transmutatie Channelingen die we vrijwel dagelijks doen, blijkt dat de eenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke essentieel is om door de ontwikkeling te kunnen gaan die nodig is om de problematiek op te kunnen lossen.
Pas als we tijdens de Transmutatie Channeling deze innerlijke eenheid herstellen, lost de problematiek zich op.

Ontwikkelen zal dus gemakkelijker verlopen als de innerlijke man/vrouw verhouding 60:40 is. Het vrouwelijke in onszelf zal meer geneigd zijn om met de ontwikkelingen mee te doen en mee te gaan dan bij een 80:20 verhouding, terwijl het mannelijke het vrouwelijke beter zal kunnen zien en waarderen vanuit een innerlijke man/vrouw verhouding van 60:40.

De samenwerking tussen onze innerlijke man en vrouw is essentieel om door ontwikkelingen te kunnen gaan en niet vast te lopen in onze innerlijke problematiek.

Relaties

Zo binnen zo buiten. Wat innerlijk geldt, geldt uiteraard ook ‘uiterlijk’. De innerlijke man/vrouw verhouding van de kosmische nacht had uiteraard ook een diepgaande invloed op onze ‘uiterlijke’ man/vrouw relaties.

De eenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke ontbrak vrijwel altijd in de kosmische nacht en dat is een van de belangrijke redenen dat tijdens de kosmische nacht man en vrouw vrijwel altijd zover uit elkaar lagen in hun huwelijk.

Zo zal het contact tussen man en vrouw zich enorm kunnen verdiepen als beide partners deze 60:40 verhouding hebben. Je komt letterlijk dichter bij elkaar door deze kosmische dag verhouding.
Dat geldt uiteraard ook in het sexuele contact tussen beide partners. Niets is mooier en vervullender dan dit verdiepte contact tussen liefdespartners.

Onze Aarde

Door de kosmische dag 60:40 verhouding is in de man het vrouwelijke ‘zijn’ beter vertegenwoordigd en in de vrouw het doen. De man krijgt zo meer innerlijke rust en de vrouw meer daadkracht.

Hierdoor zal het eenzijdig en uit balans ontwikkelen van onze maatschappij, waar de Aarde en de natuur nu diep onder gebukt gaan, veranderen en in harmonie kunnen komen met de natuur en onze leefomgeving.

Gulden snede

Eigenlijk is deze innerlijke man/vrouw verhouding niet exact 60:40, maar heeft die de verhouding van de gulden snede.

De gulden snede volgt uit de Fibonacci reeks: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 etc. 

Deze reeks ontstaat door elke keer bij het laatste getal het voorgaande getal op te tellen. Het is een oneindige reeks.
De verhouding van de gulden snede ontstaat door een willekeurig getal van deze reeks te delen door het opvolgende getal. Hierdoor ontstaat een oneindige breuk met een percentage van ongeveer 61,8%.
De innerlijke man/vrouw verhouding voor de kosmische dag wordt zo bij benadering 61,8 : 38,2.

Het bijzondere van de gulden snede is dat alles wat volgens deze verhouding is geschapen of gebouwd, harmonieus overkomt. Deze harmonie ontbreekt volledig bij de verhouding 80:20. Deze harmonie van de 60:40 verhouding en de disharmonie van de 80:20 verhouding uit zich in onze volledige doen en laten.

Het kan daarom gesteld worden dat de Innerlijke Verhouding behandeling een wereld veranderende behandeling is.

Lees meer over de gulden snede en bekijk een Walt Disney filmpje over dit onderwerp in het artikel Symboliek website.

Hogere doel

De innerlijke man/vrouw verhouding tijdens de kosmische nacht resulteerde onder andere in een disbalans in denken en voelen en een innerlijke en uiterlijke strijd tussen het mannelijke en vrouwelijke.


Deze disbalans had een functie en droeg bij aan het Hogere doel van de kosmische nacht. Tijdens de kosmische nacht was het de bedoeling dat we ons steeds verder met de materie zouden gaan verbinden. Dat kon alleen als we ons trillingsgetal steeds verder konden verlagen door elkaar te verzwakken.

Tijdens de kosmische dag is het de bedoeling om ons - met behoud van onze verbinding met de materie - opnieuw op het Goddelijke te richten. Hiervoor is een harmonieuze verhouding tussen onze innerlijke man en vrouw van essentieel belang.

Morfogenetisch veld

Iedereen die in de kosmische nacht geboren is, heeft de innerlijke man/vrouw verhouding van 80:20. Deze innerlijke verhouding verandert niet vanzelf bij het aanbreken van de kosmische dag. 


Zodra een voldoende groot aantal mensen de Innerlijke Verhouding behandeling ontvangen heeft, zullen de ervaringen van deze mensen opgenomen worden in het morfogenetisch veld van de kosmische dag. Daarna zullen stap voor stap steeds meer mensen geboren gaan worden met de kosmische dag innerlijke man/vrouw verhouding van 60:40.


Door de Innerlijke Verhouding behandeling te ontvangen, draag je dus ook bij aan veranderingen van het grotere geheel.

Niveau

De Innerlijke Verhouding behandeling vindt plaats op het scheppingsniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Innerlijke Verhouding behandeling kan door vrijwel iedereen zonder voorafgaande behandeling ontvangen worden.

In enkele gevallen is eerst de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling nodig om de positieve uitwerking van de Innerlijke Verhouding behandeling plaats te kunnen laten vinden.
Als dat het geval is, is de Innerlijke Verhouding behandeling op proef niet voelbaar.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.


Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.


Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De integratietijd van de Innerlijke Verhouding behandeling is drie maanden. 

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd


De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Innerlijke Verhouding behandeling is negen maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.
Stuur ons ook -als wij die nog niet hebben- een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Innerlijke Verhouding behandeling kost € 120,-.