Waarom zoveel behandelingen?

Het aantal behandelingen is in de loop van de tijd steeds verder toegenomen.
Soms krijgen we wel eens de vraag: Waarom zijn er zoveel verschillende behandelingen?

Het ontstaan van een nieuwe behandeling

Als er een nieuwe behandeling wordt geïntroduceerd, is die mogelijkheid ontstaan doordat Bas en Maria onder leiding van de Aartsengelen door de daarvoor benodigde ontwikkelingen zijn geleid.

Een aantal maanden nadat Bas en Maria voor het eerst het inzicht ontvangen over een nieuwe behandeling, mag deze behandeling meestal geïntroduceerd worden.

Op deze wijze ontstaan behandelingen voor steeds diepere aspecten van het mens-zijn.

Complex

De mens zit ongelooflijk complex in elkaar en er is door de zware tocht die wij als mensheid door de 300.000 jarige kosmische nacht gemaakt hebben in ons een vrijwel onontwarbare knoop ontstaan van allerlei onverwerkte gebeurtenissen op meerdere niveaus.

De complexiteit van deze ‘onverwerkt verleden knoop’, die bij elk mens weer een eigen karakter heeft, geeft aan hoe moeilijk het is geweest om de lichtwezens die wij van oorsprong zijn zo ‘zwaar’ te maken, dat wij ons met de materie konden verbinden.

Het is daarom niet mogelijk om ons gehele onverwerkte verleden van de 300.000 jarige kosmische nacht met behulp van slechts enkele behandelingen op te lossen.

Het aantal behandelingen

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk door de volgende factoren bepaald:
 

  1. Het aantal niveaus waar wij uit bestaan. Denk daarbij aan het zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsniveau.
  2. Verticale verbindingen tussen deze niveaus, zoals bij het persoonlijkheidsniveau, dat wordt samengesteld uit elementen van de verschillende niveaus.
  3. Spiegeling van ouders door hun kinderen
  4. Familie problematiek
  5. Relatie problematiek
  6. Beïnvloeding problematiek
  7. De problematiek die ontstaat door de polariteiten, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke, waarvoor onder andere de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling is ontwikkeld
  8. Specifieke individuele problemen
  9. Gelaagdheid in de problematiek. Een probleem kan zelf ook gelaagd zijn, waarbij er voor de problematiek op een diepere laag een andere behandeling nodig kan zijn.
  10. Kosmische dag mogelijkheden


Uit de eerste negen factoren zijn behandelingen ontstaan om ons onverwerkte verleden en andere problematiek uit de kosmische nacht op te lossen, uit de laatste factor zijn behandelingen ontstaan om ons verder de kosmische dag in te ontwikkelen.

Niet meer dan strikt nodig

Omdat de behandelingen ontstaan vanuit een volledig door de Aartsengelen geleid proces, zullen er nooit meer behandelingen ontstaan dan strikt nodig.
Ze zijn ook letterlijk allemaal in de praktijk ontstaan, omdat Bas en Maria geleid hun problematiek stap voor stap steeds verder en dieper oplossen.

Hoe snel en hoeveel

Het is helemaal aan iedereen zelf hoever je wilt gaan in het oplossen van je verleden, hoever je jezelf wilt ontwikkelen met behulp van de behandelingen en in welk tempo je de behandelingen ontvangen wilt.

Aan één behandeling kun je ook al heel veel hebben. Zo kun je met de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling je onverwerkte verleden op zielenniveau uit dit en vorige levens oplossen.
Dit is een behandeling die je leven ingrijpend op een positieve wijze kan veranderen.
Regelmatig horen wij van mensen de ervaring dat zij, nadat zij door de processen van deze behandeling zijn gegaan, een zware rugzak hebben mogen afdoen.


Na deze behandeling heb je de keuze om al of niet jezelf verder te ontwikkelen met de behandelingen van het Wholism Project.
Er zijn mensen die zich na de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling al zo opgeknapt voelen, dat ze het bij deze behandeling houden, terwijl er anderen zijn die een innerlijke drive voelen om verder te gaan met de andere behandelingen van het Project.
Dat is en blijft puur persoonlijk.