Moeras behandeling

De Moeras behandeling helpt bij een diepgaande problematiek waarbij je als het ware vastzit in een moeras, waar je zelf niet uit kunt komen en alleen maar de neiging hebt om er dieper in weg te zakken.

Deze problematiek ontstaat als je de moed hebt opgegeven en de neiging hebt te veel om te kijken naar het verleden. Als je bijvoorbeeld een diepgaande liefde bent verloren, waardoor je  het moeilijk vindt om alleen verder te gaan en je daar ook niet voldoende voor inzet, terwijl je je verleden idealiseert, kan deze problematiek ontstaan.

Je voelt je dan verslagen door het leven, je geeft de strijd voor het bestaan min of meer op, met als gevolg dat je innerlijk verslapt. Dat is een situatie waarin je eerder achteruit gaat dan vooruit.

Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk om zelf uit deze situatie te komen, zeker als die z’n oorsprong heeft in een vorig leven.

De Moeras behandeling geeft je als het ware weer vaste grond onder je voeten.
Toch zul je jezelf na de ontvangst van de Moeras behandeling volledig moeten inzetten om vechtkracht op te bouwen en het leven weer aan te gaan.

Je kunt deze situatie goed vergelijken met een situatie waarbij je langere tijd je spieren niet hebt kunnen gebruiken. Je bent daardoor verslapt en moet je jezelf trainen om weer kracht op te bouwen. Dat vereist doorzettingsvermogen, er echt voor gaan.

Zo’n doorzettingsvermogen, zo’n innerlijke strijdvaardigheid moet je na de ontvangst van de Moeras behandeling zelf weer opbouwen en dat zal lang niet altijd meevallen.

Lukt het, dan straalt het leven je weer tegemoet, dan kun je weer zelfrespect opbouwen, je kunt weer slagen in het leven en dat geeft zo’n voldoening.

Niet vooruit komen

Mensen die - ondanks dat zij al veel behandelingen ontvangen hebben - het gevoel hebben niet vooruit te komen en soms juist dieper in hun problematiek weg te zakken, hebben vaak de Moeras behandeling nodig.

Net als in een echt moeras: hoe harder je eruit probeert te komen, hoe verder je erin wegzakt.

Ben je met behulp van de Moeras behandeling uit het moeras gekomen, dan blijkt dat jouw pogingen en inspanningen om eruit te komen, niet voor niets zijn geweest.
Je hebt geestelijke kracht opgebouwd door jouw inspanningen en die kracht kun je daadwerkelijk gaan aanwenden zodra je uit het moeras gekomen bent.

Zodra je uit jouw geestelijke moeras gekomen bent, zul je de vruchten van jouw eerder ontvangen behandelingen en Verbindingen ook sterker gaan ervaren.

Ondersteunende Verbindingen

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Levensmoed Verbinding, de Kracht Verbinding en de Bestemming Verbinding werken specifiek ondersteunend op de Moeras behandeling.

Voor wie?

Ongeveer 5% van alle mensen heeft de Moeras behandeling nodig.

Niveau

De Moeras behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Moeras behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd van de Moeras behandeling is 3 maanden.Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling gedurende 3 maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ondergaan.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen.
Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Moeras behandeling is 9 maanden.

Door de ontvangst van Processor behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot vier en een halve maand. De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Moeras behandeling is € 120,-