Moeras behandeling

De Moeras behandeling helpt bij een diepgaande problematiek waarbij je als het ware vastzit in een moeras, waar je zelf niet uit kunt komen en alleen maar de neiging hebt om er dieper in weg te zakken.

Deze problematiek ontstaat als je de moed hebt opgegeven en de neiging hebt te veel om te kijken naar het verleden. Als je bijvoorbeeld een diepgaande liefde bent verloren, waardoor je  het moeilijk vindt om alleen verder te gaan en je daar ook niet voldoende voor inzet, terwijl je je verleden idealiseert, kan deze problematiek ontstaan.

Je voelt je dan verslagen door het leven, je geeft de strijd voor het bestaan min of meer op, met als gevolg dat je innerlijk verslapt. Dat is een situatie waarin je eerder achteruit gaat dan vooruit.

Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk om zelf uit deze situatie te komen, zeker als die z’n oorsprong heeft in een vorig leven.

De Moeras behandeling geeft je als het ware weer vaste grond onder je voeten.
Toch zul je jezelf na de ontvangst van de Moeras behandeling volledig moeten inzetten om vechtkracht op te bouwen en het leven weer aan te gaan.

Je kunt deze situatie goed vergelijken met een situatie waarbij je langere tijd je spieren niet hebt kunnen gebruiken. Je bent daardoor verslapt en moet je jezelf trainen om weer kracht op te bouwen. Dat vereist doorzettingsvermogen, er echt voor gaan.

Zo’n doorzettingsvermogen, zo’n innerlijke strijdvaardigheid moet je na de ontvangst van de Moeras behandeling zelf weer opbouwen en dat zal lang niet altijd meevallen.

Lukt het, dan straalt het leven je weer tegemoet, dan kun je weer zelfrespect opbouwen, je kunt weer slagen in het leven en dat geeft zo’n voldoening.

Niet vooruit komen

Mensen die - ondanks dat zij al veel behandelingen ontvangen hebben - het gevoel hebben niet vooruit te komen en soms juist dieper in hun problematiek weg te zakken, hebben vaak de Moeras behandeling nodig.

Net als in een echt moeras: hoe harder je eruit probeert te komen, hoe verder je erin wegzakt.

Ben je met behulp van de Moeras behandeling uit het moeras gekomen, dan blijkt dat jouw pogingen en inspanningen om eruit te komen, niet voor niets zijn geweest.
Je hebt geestelijke kracht opgebouwd door jouw inspanningen en die kracht kun je daadwerkelijk gaan aanwenden zodra je uit het moeras gekomen bent.

Zodra je uit jouw geestelijke moeras gekomen bent, zul je de vruchten van jouw eerder ontvangen behandelingen en Verbindingen ook sterker gaan ervaren.

Voor wie?

Ongeveer 5% van alle mensen heeft de Moeras behandeling nodig.

Niveau

De Moeras behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Moeras behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Moeras behandeling bedraagt € 140,-.