Ervaringen

Gebruikerservaringen zijn altijd belangrijk, ze geven een goed beeld van de resultaten van de behandelingen en Verbindingen van ons Project. 
Door onze manier van ontwikkelen van de behandelingen en Verbindingen zijn ze echter nog belangrijker dan ze normaal gesproken al zijn.

Doorkrijgen

Meestal krijgen wij, Bas en Maria, zodra we door een ontwikkeling zijn gegaan waardoor een nieuwe behandeling of Verbinding kan ontstaan, vervolgens door wat deze behandeling of Verbinding voor iemand kan betekenen. Het is een soort weten.

Voorzover we de Verbinding zelf kunnen gebruiken, testen we deze uiteraard als eerste op ons zelf.
Nieuwe behandelingen kunnen we nooit op onszelf testen, omdat die ontstaan vanuit onze eigen ontwikkeling. We zijn dus al vóór het ontstaan van de behandeling door de processen gegaan die de behandeling kan bewerkstelligen voor iemand die hem later ontvangt.

Soms weten we dat bepaalde cliënten exact die klachten hebben die aansluiten bij een nieuwe behandeling of Verbinding. Dan bieden we de behandeling of Verbinding gratis aan om zo ervaring te kunnen opdoen.

In de praktijk blijkt elke keer uit de ervaringen van onszelf of anderen dat hetgeen we hebben doorgekregen over de behandeling of Verbinding juist is. Wel zijn er soms aanvullingen, aspecten wat de behandeling of Verbinding kan betekenen, die we nog niet hadden doorgekregen.

Vanaf het begin

Zo werken we eigenlijk al vanaf het allereerste begin van het Project.

In 1993 schreef ik, Bas, de eerste brochure over Ozaliet en Benzoliet, de voorlopers van de Verbindingen. Tot mijn verbazing schreef ik allemaal dingen op die ik eigenlijk niet wist en toch was ik er zo van overtuigd dat het klopte, dat deze brochure als eerste brochure is gebruikt.

Door de ervaringen in de praktijk is deze brochure op allerlei punten aangevuld, maar het is nooit nodig geweest om dat wat ik had doorgekregen te wijzigen, het klopte gewoon.
In die tijd had ik daar best nog wel moeite mee, mijn wetenschappelijke opleiding zat me wat dat betreft echt nog in de weg.

Uitzonderingen

Een enkele keer krijgen we door wat de potentie is van een nieuwe behandeling. In de praktijk blijken de resultaten dan nog niet zo ver te gaan als we hebben doorgekregen.

Zo zijn we bezig om een Verjongingsbehandeling te ontwikkelen. Het klinkt utopisch, maar we zijn er van overtuigd dat een behandeling een dergelijk effect moet kunnen hebben.

Dit soort behandelingen testen we uiteraard als eerste op onszelf uit. We hebben onze ouderdomsverziendheid deze behandeling gegeven, maar hoewel er wel iets van een verbetering te merken is, vinden we die nog onvoldoende om deze behandeling te introduceren.
 

Zo’n ervaring is voor ons een aansporing om de behandeling verder te ontwikkelen, zodat de informatie die wij over de behandeling hebben doorgekregen, uiteindelijk ook overeenstemt met de praktijkervaringen.
Dat kan wel eens veel van ons vertrouwen vergen, maar uiteindelijk hebben we tot nu toe altijd de resultaten kunnen bereiken die we in eerste instantie hadden doorgekregen.


In dit soort gevallen voelen we diep hoezeer ons Project geleid wordt en dat wij puur de Aardse schakel zijn.

Het grotere belang van gebruikerservaringen

Omdat we nooit weten of wat we doorkrijgen helemaal zal overeenstemmen met de ervaringen van de gebruikers, hechten we extra veel waarde aan gebruikerservaringen, want zoals de Engelsen zo mooi zeggen: ‘The proof of the pudding is in the eating’.

Hoewel we er langzamerhand aan gewend zijn geraakt dat het zo werkt, blijft het toch nog altijd spannend of wat wij doorkrijgen in de praktijk helemaal klopt en met de werkelijkheid overeenstemt.
Gelukkig zijn de resultaten vaak zelfs nog mooier dan wat wij van te voren hebben doorgekregen.

Hoe mooi de resultaten ook zijn, toch kunnen we vaak aan de hand van ervaringen van gebruikers een behandeling of Verbinding vervolmaken door bij onze begeleiders toevoegingen aan te vragen.

Onderverdeling gebruikerservaringen

We hebben de gebruikerservaringen als volgt onderverdeeld:


In de ervaringen met het Wholism Project vind je de ervaringen die mensen hebben met het Project als geheel, dus met de gecombineerde uitwerking van de behandelingen en de Verbindingen. Zelfs het lezen van de website heeft al een helend effect.

Resultaten

Het artikel ‘Resultaten’ geeft een samenvatting van de resultaten van de producten, de voorlopers van de Verbindingen, die in de loop van de jaren zijn verzameld.

Uit talloze gebruikerservaringen en allerlei onderzoeken is gebleken dat zij onder andere leiden tot een duidelijke verbetering van de constitutie. 

De resultaten geven ook aan dat de werking van de Verbindingen duidelijk weer verder gaat dan die van hun voorgangers, de producten.