Harmonie Verbinding

De Harmonie Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die je gesteld hebt, zo goed mogelijk te laten verlopen.

De Harmonie Verbinding kan je helpen om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke zo harmonieus mogelijk te laten zijn binnen het project waarvoor je de Harmonie Verbinding hebt aangevraagd.
 
De Harmonie Verbinding kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat:

 • een (huwelijks)feest zo harmonieus mogelijk verloopt
 • de man/vrouw balans binnen een huwelijk zo goed mogelijk is
 • de man/vrouw balans in een evenement zo goed mogelijk isAls de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke zo harmonieus mogelijk is, zal de sfeer beter worden en zullen de eventuele resultaten beter in balans zijn.

Eigen inzet

Belangrijk is dat naarmate je jezelf meer inzet om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke zo harmonieus mogelijk te laten zijn, de Harmonie Verbinding meer zal helpen en ondersteunen.

De werking van de Harmonie Verbinding

De Harmonie Verbinding werkt net als de andere Doel Verbindingen met de hulp van kosmische dag engelen. Zij zetten zich in om jouw doel, jouw project zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het is daarom van wezenlijk belang dat je jezelf zo goed mogelijk inzet om jouw doel te verwezenlijken. De kosmische dag engelen gaan zich uiteraard niet voor jouw doel inspannen, als je dat zelf niet zou doen. Het is voor hen ook niet mogelijk om jou te helpen op het moment dat jij jezelf er niet of onvoldoende voor inzet.

Hulp bij je levensopdracht

De drie Doel Verbindingen kunnen ingezet worden om hulp te krijgen bij het verwezenlijken van je levensopdracht.

Elke Doel Verbinding heeft daarbij z’n eigen rol:

 • de Helderheid Verbinding helpt je om de juiste inzichten te krijgen voor het verwezenlijken van je levensopdracht
 • de Resultaat Verbinding helpt je om deze inzichten te realiseren
 • de Harmonie Verbinding helpt je om de processen die leiden naar je levensopdracht zo goed mogelijk in balans te laten verlopen

Hulp bij het overgaan

De drie Doel Verbindingen kunnen ingezet worden om hulp te krijgen bij het stervensproces en het overgaan, het laatste ontwikkelingsproces van dit leven.
Doe je dat, dan begeleiden kosmische dag engelen je gedurende het stervensproces en het overgaan tot aan het kosmische dag Hiernamaals.Elke Doel Verbinding heeft daarbij z’n eigen functie:

 • de Resultaat Verbinding helpt je om het proces van het leven los te laten te vergemakkelijken en het overgaan beter aan te durven
 • de Helderheid Verbinding helpt je om de juiste ingevingen te ontvangen om je weg te vinden naar het Hiernamaals 
 • de Harmonie Verbinding helpt je om al deze processen zoveel mogelijk in optimale harmonie te laten verlopen


Het hele stervensproces kan zachter en menswaardiger verlopen met behulp van de drie Doel Verbindingen.


Op elke leeftijd
De drie Doel Verbindingen ‘om je te helpen bij het overgaan’ kunnen op elke leeftijd aangevraagd worden, ook als je nog vol in het leven staat. De kosmische dag engelen zullen je pas gaan helpen als jouw sterven zich verwacht of onverwacht aandient.

Hulp bij te grote werkdruk

De drie Doel Verbindingen kunnen ingezet worden om hulp te krijgen bij de balans tussen je privé leven en jouw werkdruk.


Elke Doel Verbinding heeft daarbij z’n eigen rol:

 • de Helderheid Verbinding helpt je om de juiste ideeën te krijgen voor een betere balans tussen je privé leven en jouw werkdruk
 • de Resultaat Verbinding helpt je om deze ideeën te realiseren
 • de Harmonie Verbinding helpt je om de processen die leiden naar een betere balans tussen je privé leven en jouw werkdruk zo goed mogelijk in balans te laten verlopen

Werkt voor alle betrokkenen

Een Doel Verbinding werkt voor alle betrokkenen op het moment dat zij zich met het gestelde doel, het project bezighouden.
Het is dus mogelijk om een Doel Verbinding aan te vragen voor een project waaraan meerdere mensen werken of een project waar meerdere mensen bij betrokken zijn.

Geen wondermiddel

De Harmonie Verbinding is geen wondermiddel.

Als je bijvoorbeeld de Harmonie Verbinding aanvraagt voor jouw huwelijk waarin jullie als kat en hond met elkaar omgaan en jullie je frustraties op elkaar uitleven, dan kan de Harmonie Verbinding jullie huwelijk niet harmonieus maken.

Wel kun je dan, als je je huwelijk zou willen redden, één of meerdere (Deel) Relatie Transmutatie Channelingen door ons, Bas en Maria, laten doen om de achtergrond van de problematiek op te lossen.

Hetzelfde geldt voor elk ander doel dat niet reëel gesteld is. Als je jezelf een irreëel doel stelt dat je zonder de Harmonie Verbinding onmogelijk zou kunnen bereiken, zal de Harmonie Verbinding het 'onmogelijke' niet mogelijk kunnen maken.

Eén project per Harmonie Verbinding

Elke Harmonie Verbinding werkt voor één specifiek doel, dus voor één project. Tijdens jouw aanvraag geef je een korte omschrijving van het project.
Wil je ondersteuning voor meerdere projecten, dan vraag je voor elk project een aparte Harmonie Verbinding aan.

Project afgerond

Zodra een project is afgerond, stopt de Harmonie Verbinding die je voor het betreffende project hebt aangevraagd. 
Je kunt dezelfde Harmonie Verbinding daarna niet voor een nieuw project laten werken.

Als je een Harmonie Verbinding hebt aangevraagd voor een algemeen doel dat gedurende een lange periode in jouw leven een rol blijft spelen, blijft deze Harmonie Verbinding gedurende die gehele periode werken.
Een Harmonie Verbinding stopt dus alleen zodra het specifieke doel waarvoor de Verbinding is aangevraagd, definitief is afgerond.

Afgeleid van

De Harmonie Verbinding is afgeleid van de Man/Vrouw Verbinding.

Als je vóór de introductie van de Doel Verbindingen een Man/Vrouw Verbinding voor een project hebt aangevraagd om een door jou gekozen doel te bereiken, dan heeft deze Man/Vrouw Verbinding voor een project exact dezelfde werking (gehad) als de Harmonie Verbinding nu.

Einddoel-demo

Aan de Harmonie Verbinding is een Einddoel-demo toegevoegd, waardoor je gedurende de gehele tijd die nodig is om jouw doel te realiseren, onbewust in contact blijft met het eindresultaat van het doel dat je voor ogen hebt.

Hoe maak je bewust contact met de Einddoel-demo
Je richt je op het gewenste eindresultaat van het doel waarvoor je de Harmonie Verbinding hebt aangevraagd.
Je stelt je daarbij gevoelsmatig open voor het positieve eindresultaat van de Harmonie Verbinding, zonder daar vooraf een  vast omlijnd beeld van te vormen.

Als je je zo op het eindresultaat richt, kun je voelen wat er nog tussen jou en het positieve eindresultaat van de Harmonie Verbinding staat, dus hoe ver je ongeveer bent in de realisatie van jouw doel of project.

Overige Verbindingen inzetten

Als je jezelf wilt ondersteunen in het werken aan jouw project, dan kun je naast de Harmonie Verbinding ook Verbindingen uit de andere categorieën aanvragen om jou persoonlijk te ondersteunen in het bereiken van jouw doel.

Als je hierin geadviseerd wilt worden, stuur dan een e-mail naar Bas en Maria, met een beknopte omschrijving van jouw doel en op welke punten je extra ondersteund zou willen worden.

Over levens heen

De drie Doel Verbindingen werken over levens heen. Je hebt dus ook in volgende levens profijt van de Doel Verbindingen die je in dit leven aanvraagt.

Ze werken in volgende levens wel anders dan in dit leven. In volgende levens gaan de Doel Verbindingen, die je in dit leven hebt ontvangen ‘flexibel’ werken.
Ze zijn dus niet meer alleen werkzaam voor het specifieke doel waarvoor je ze in dit leven hebt aangevraagd, maar voor elk doel waarvoor jij je in dat volgende leven inzet.
De Doel Verbindingen worden in volgende levens dus persoonsgebonden kwaliteiten die je kunt inzetten voor allerlei doelstellingen en ‘projecten'.

Heb je in dit leven meerdere Doel Verbindingen aangevraagd, dan heeft dat in volgende levens een meerwaarde. Je wordt dan in volgende levens geholpen door meerdere engelen, elk vanuit hun eigen invalshoek.

De hulp wordt dus veelzijdiger. Je krijgt een groter 'team' tot je beschikking, van specialisten die jou op een ander niveau begeleiden en adviseren.
Hoe meer Doel Verbindingen je in dit leven aanvraagt, hoe groter het 'team' van engelen zal zijn dat jou in volgende levens zal begeleiden om jouw doelen te bereiken.

Eerst voelen dan beslissen

De Harmonie Verbinding kun je niet eerst voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Gratis op proef ervaren

Je kunt de Harmonie Verbinding niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Advies vóór jouw aanvraag

Stuur ons Bas en Maria voordat je de Harmonie Verbinding aanvraagt een e-mail met:

 • een omschrijving van het project (het doel)
 • de naam die je het project wilt geven, in maximaal drie woorden


Wij kunnen dan nagaan of de Harmonie Verbinding geschikt is voor jouw project en zo ja of de naam van je project optimaal is gekozen.

Aanvragen

Je kunt de Harmonie Verbinding online aanvragen.

Let op: Lees vóór het aanvragen van de Harmonie Verbinding altijd eerst de instructies in de tekst Een Doel Verbinding aanvragen. 
De aanvraag voor een Doel Verbinding verloopt duidelijk anders dan een aanvraag voor de overige Verbindingen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na jouw aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Harmonie Verbinding  nu'. 

Mocht je een week na ontvangst van de activatie e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

Prijs Harmonie Verbinding

€ 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.
In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelsprijs van € 20,-
Buiten Nederland geldt € 10,- + de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:
 

 • In het opmerkingen veld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

 • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder
 vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer