Menstruatieklachten behandeling

Menstrueren wordt - voorzover ons bekend - in alle verschillende (oude) culturen op Aarde als onrein beschouwd.
Dat is op z’n minst een opvallende overeenkomst tussen de verschillende culturen, die verder op allerlei andere aspecten juist zo verschillend van elkaar zijn.

Dit wereldwijde negatieve oordeel over ongesteldheid vormt een niet te onderschatten verzwakkende kracht die een diepgaande invloed op vrouwen heeft. Het is dan ook één van de  achterliggende oorzaken van menstruatieklachten.

De Menstruatieklachten behandeling helpt om die menstruatieklachten op te lossen, die heel direct met het menstrueren te maken hebben.

Invloed van oude culturen

Diverse religies en oude culturen kennen taboes of bepaalde rituelen als een vrouw menstrueert, die gebaseerd zijn op het oordeel dat menstruatie onrein zou zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • een orthodoxe joodse vrouw wordt tijdens haar menstruatie onrein geacht en mag bijvoorbeeld geen geslachtsgemeenschap hebben. Na haar menstruatie zal ze een ritueel bad nemen in een mikwe. 

   
 • in de islam bestaat een soortgelijk ritueel en ondergaat een vrouw na de menstruatie een rituele wassing, ghoesl. 

   
 • in een inmiddels verboden traditie van Nepal moesten vrouwen zich tijdens de menstruatie zelfs helemaal afzonderen.

   
 • in oude Indiaanse culturen mag de vrouw tijdens de menstruatie niet aan zweethut ceremonies deelnemen, omdat haar energie de ceremonie zou verstoren.


Je hoeft je als vrouw niet altijd bewust te zijn van dit 'oude' oordeel, maar omdat je ook vele levens hebt geleefd waarin dit oordeel, deze gedachte, openlijk geuit werd in de cultuur waarin je leefde en je je aan specifieke regels rond menstruatie moest houden, heeft deze zienswijze nog steeds een diepgaande invloed op jouw systeem.

Als je ongesteld bent, kom je onbewust in aanraking met deze oude overtuigingen, oordelen en gevoelens over menstruatie en dat beïnvloedt jouw huidige functioneren en het gevoel over jezelf als vrouw.

Naar beneden getrokken worden

Als een vrouw ongesteld is of wordt, dan is zij extra ontvankelijk voor het wereldwijde oordeel over menstrueren. Zij kan dan het gevoel hebben alsof haar energie omlaag getrokken wordt, uit haar wegvloeit.

Dat is geen lichamelijke reactie op het ongesteld zijn of worden, maar in wezen het gevolg van de illusie dat menstrueren onrein zou zijn.

Het doet je als vrouw onbewust pijn en verdriet dat er zo’n oordeel rust op ongesteldheid, dat jouw menstruatie onrein zou zijn.

Als je je als vrouw richt op de achtergrond van deze pijn en dit verdriet dan zijn de volgende oude ‘oordelen’ en gevoelens voelbaar:

 

 • de vrouw heeft (door de kerk) de schuld gekregen van 'de zondeval'. Eva die de appel geproefd heeft van de boom van kennis van goed en kwaad en die Adam deze appel ook heeft laten proeven. Eva heeft daarom in de kerk de schuld van de uitdrijving uit het paradijs gekregen.

   
 • ongesteldheid is niet in verbinding met het Hogere, het Goddelijke, maar is aards en is afgesneden van het contact met het Goddelijke.
In veel oude culturen mag de vrouw tijdens haar menstruatie dan ook niet deelnemen aan religieuze rituelen, vanwege deze cultuurbepaalde en verdraaide opvatting die in jouw systeem vanuit dit en vorige levens voelbaar is.


Het is leerzaam om het tweede punt voor jezelf na te voelen.
Probeer maar eens diep naar binnen te keren en voel dan hoe jouw menstruatie voor jou voelt als je je richt op het gangbare (mannelijke) beeld van het Goddelijke.
Verander dan dit beeld van het Goddelijke voor jezelf van mannelijk in (ook) vrouwelijk.

Je kunt dan jouw ongesteldheid beter in verbinding met het Goddelijke ervaren.
Dat voelt in het begin wel onwennig want dat ben je vanuit onze cultuur niet gewend.

Drie oorzaken voor hoofdpijn tijdens jouw menstruatie

Hoofdpijn tijdens jouw menstruatie kan drie oorzaken hebben:

 • menstruatieklachten die direct met het menstrueren zelf te maken hebben
 • onbewust contact met universele pijn van vrouwen
 • door een ontwikkeling gaan en daarbij verdriet onderdrukken


Menstruatieklachten direct verbonden met het menstrueren zelf
Menstruatieklachten die direct met het menstrueren zelf te maken hebben, kunnen variëren van hoofdpijn tot buikpijn en rugpijn. 
De Menstruatieklachten behandeling lost deze menstruatieklachten op.

Onbewust contact met universele pijn van vrouwen
Tijdens jouw menstruatie sta je gevoelsmatig veel meer open dan anders.
Vrouwen voelen zich daardoor tijdens hun menstruatie (onbewust) verbonden met de universele pijn van vrouwen tijdens de kosmische nacht.
Deze universele pijn is ontstaan door alle ellende die vrouwen tijdens deze 300.000 jarige periode hebben meegemaakt.

Omdat je tijdens jouw menstruatie verbonden bent met andere vrouwen, wordt deze universele pijn ook voelbaar voor jou, ook als je die niet bewust ervaart.Dit universele verdriet kan zich uiten in de vorm van hoofdpijn, als je deze pijn liever niet bewust wilt voelen.
Dit verdriet en de daaruit voortkomende hoofdpijn, heeft dus niet direct met het menstrueren zelf  te maken, maar kan wel tijdens de menstruatie optreden.

De Oorsprong behandeling lost deze oorzaak voor hoofdpijn tijdens de menstruatie op en werkt hierin aanvullend op de Menstruatieklachten behandeling.

Verdriet onderdrukken
Jouw menstruatie vormt voor jouw systeem een uitgelezen mogelijkheid om veel los te kunnen laten.
Door het bloedverlies is jouw systeem gericht op loslaten. Je kunt daardoor gemakkelijker door ontwikkelingen gaan. Jouw systeem kan deze mogelijkheid daarom aangrijpen om door een geestelijk ontwikkelingsproces te gaan, dat op zich los staat van het menstrueren.

Tijdens zo'n ontwikkelingsproces kan ook verdriet omhoog komen.
Als je dat opkomende verdriet onderdrukt en het daardoor niet voelt, kun je daardoor hoofdpijn krijgen.
Dit onderdrukte verdriet, dat als hoofdpijn naar buitenkomt, is dan niet direct gerelateerd aan het menstrueren, maar kan wel tijdens jouw menstruatie omhoog komen, als je gevoelens van verdriet onbewust onderdrukt.

Je kunt deze vorm van hoofdpijn oplossen door tijdens jouw menstruatie in overgave te blijven naar de gevoelens die omhoog kunnen komen en zo min mogelijk gevoelens te onderdrukken.
Je kunt hiervoor de oefening 'Werkwijze gevoelens en symptomen doorvoelen' doen.

Menstruatieklachten behandeling en Vrouwenlevens behandeling één behandeling

De Menstruatieklachten behandeling en Vrouwenlevens behandeling zijn één en dezelfde behandeling. De werking van deze behandelingen is volkomen identiek.
Het is dus één behandeling met twee verschillende namen.

We hebben daar heel bewust voor gekozen om de volgende twee redenen:

 • veel vrouwen hebben last van menstruatie klachten en dan zoek je niet direct de oplossing in een behandeling met de naam ‘Vrouwenlevens behandeling’
   
 • mannen hebben deze behandeling ook nodig, maar voelen zich uiteraard niet aangesproken door een behandeling met de naam ‘Menstruatieklachten behandeling’


De enige oplossing was daarom deze behandeling twee verschillende namen te geven en er twee verschillende teksten voor te schrijven, waarin we verschillende aspecten van deze behandeling beschrijven.

Heb je de Vrouwenlevens behandeling ontvangen, dan heb je dus ook de Menstruatieklachten behandeling ontvangen.

Als je als man de Vrouwenlevens behandeling ontvangt, dan zul je in volgende levens waarin je als vrouw incarneert, geen last van menstruatieklachten hebben.

Iedereen heeft de Menstruatieklachten behandeling nodig

De Menstruatieklachten behandeling heeft een bredere werking dan in deze tekst beschreven wordt.

Deze behandeling helpt ook om algemene kosmische nacht problematiek rond voortplanting en scheppingskracht op te lossen. Dat is een problematiek die in iedere vrouw doorwerkt en beschreven wordt in de tekst met de naam ‘Vrouwenlevens behandeling’.

Dit is tegelijkertijd de reden waarom elke vrouw de Menstruatieklachten behandeling, oftewel de Vrouwenlevens behandeling nodig heeft, ook als je geen merkbare menstruatieklachten hebt.

De oordelen en overtuigingen over vrouwen, de vrouwelijke scheppingskracht en menstruatie hebben een diepe impact op jouw systeem.

De Menstruatieklachten behandeling, oftewel de Vrouwenlevens behandeling lost deze diepgaande invloed op, waardoor je je als vrouw nog oorspronkelijker zelfbewust kunt ontwikkelen.

Voor wie?

Iedereen heeft de Menstruatieklachten behandeling nodig.
De Menstruatieklachten behandeling is een andere benaming voor de Vrouwenlevens behandeling, die in een andere tekst beschreven wordt.

Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Menstruatieklachten behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Menstruatieklachten behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Menstruatieklachten behandeling bedraagt  € 140,-.