Essentie behandeling

In deze maatschappij wordt er heel veel van mensen gevraagd. Het is daarom moeilijk om goed bij jezelf te blijven, om in contact te blijven met wie jij bent, om in contact te blijven met je eigen essentie.

Veel mensen in deze maatschappij verworden tot verlengstukken van het productiesysteem, ze vlakken af, ze weten niet of nauwelijks wie zij zelf zijn. Ze wijken zo steeds verder af van het ontwikkelingspad, dat zij zouden moeten gaan. Hun leven eindigt dan ook vaak door een ongeneeslijke ziekte.

Mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij als Wholism Project te bieden hebben, voelen aan dat  de druk die deze maatschappij op mensen zet, hen wegvoert van wie zij echt zijn.
Zij zijn daarom op de zo belangrijke zoektocht naar zichzelf gegaan.

De Essentie behandeling kan je als geen andere behandeling helpen met deze verrijkende zoektocht naar jezelf door je dieper met je eigen oorspronkelijke blauwdruk te verbinden.
Je wordt dus verbonden met je eigen essentie, met degene die jij in wezen van oorsprong bent. 

Ook al leid je een teruggetrokken leven, min of meer los van deze maatschappij, dan is de Essentie behandeling net zo essentieel voor jou. 
De Essentie behandeling geeft jou de mogelijkheid om jezelf met je eigen oorsprong te verbinden en jezelf op het diepste niveau te leren kennen.

Werk voelt minder als werk

Werk gaat door de Essentie behandeling minder als werk voelen.

Je kunt jezelf en je essentie beter uitdrukken in en tijdens je werk. Werk gaat daardoor minder als 'werk' voelen, maar meer als een wijze van jezelf uitdrukken.

Je werk en jij komen zo dus dichter bij elkaar. Je kunt daardoor meer aan je werk ontlenen, het wordt meer voedend voor jou.

Het wonder van de schepping beter zien

Door de sterkere verbinding met je eigen essentie, je eigen oorsprong, kun je ook beter de essentie van de schepping om je heen herkennen. Je kunt de essentie van andere mensen, dieren, planten en de natuur beter zien.

Het geeft je leven een extra dimensie als je de essentie van de schepping beter kunt zien.
Dat werkt verdiepend en verrijkend. De wereld wordt daardoor sprookjesachtiger en blijft tegelijkertijd wel net zo reëel.

Niet toegestaan in de kosmische nacht

In de kosmische nacht was het niet toegestaan om met je eigen oorspronkelijke blauwdruk verbonden te zijn, je mocht niet te sterk en stralend zijn.

We mochten als mensen in de kosmische nacht niet te sterk zijn. Dat zou het Hogere doel van de kosmische nacht, het materialisatie proces dat moest plaatsvinden, te veel bemoeilijkt hebben.

In de kosmische dag mag je weer met jouw oorsprong, jouw essentie verbonden worden, waardoor je je completer en meer aanwezig voelt tijdens jouw leven op Aarde.
Nog dieper met jezelf en je eigen kracht verbonden.

Voor wie?

Iedereen heeft de Essentie behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden, zodra de voorgaande behandelingen ontvangen zijn.

Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Niveau

De Essentie behandeling werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Essentie behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Essentie behandeling bedraagt € 280,-.