Kracht Verbinding

Als je door een ontwikkeling gaat, kost dat altijd veel kracht en dus energie. De Kracht Verbinding helpt je om gemakkelijker en soepeler door ontwikkelingen te gaan door de kracht van de aura te bundelen en door beter in overgave te blijven.

Het beste voorbeeld van een ontwikkeling is het geboorteproces van een baby. Die gaat van de voor de baby bekende baarmoeder via het geboortekanaal naar een voor hem of haar onbekende ruimte, de wereld waarin wij leven.

Het geboorteproces is voor zowel moeder als baby een krachttoer, waarbij het voor beiden van levensbelang is, dat het proces voltooid wordt, met andere woorden de baby mag niet in het geboortekanaal blijven steken.

Exact hetzelfde geldt voor geestelijke ontwikkelingen, je gaat dan ook van een voor jou bekende ruimte, via wat voelt als een geestelijke vernauwing, naar een voor jou onbekende nieuwe ruimte.

De Kracht Verbinding helpt om jouw kracht tijdens een ontwikkeling automatisch te bundelen en helpt je om in overgave en vertrouwen te blijven om zo snel en goed mogelijk door de geestelijke ontwikkeling te gaan.

Momenteel is dat extra belangrijk omdat we ons bevinden in de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag. Omdat de spelregels van deze nacht en dag lijnrecht tegenover elkaar staan, eist deze overgang veel meer van onze persoonlijke ontwikkeling dan gebruikelijk.

De Kracht Verbinding kan daarnaast gebruikt worden om schadelijke stoffen in het lichaam te neutraliseren. De gevolgen en bijwerkingen van medicijngebruik, anticonceptie, vaccinaties, antibiotica, amalgaam etc. kunnen zelfs achteraf hersteld worden met behulp van de Kracht Verbinding.

Kracht door overgave

Het lijkt bijna tegenstrijdig ‘kracht door overgave’, maar dat is het juist niet.
Naarmate we ons meer overgeven, neemt onze kracht toe. Met andere woorden: Hoe minder we ons ego een rol laten spelen en hoe meer we, zoals bedoeld, een verbinding vormen tussen Hemel en Aarde, hoe krachtiger we worden.

Je wordt op deze manier ook een sterker kanaal voor het doorgeven van helende energieën.

Hoe pas je de Kracht Verbinding toe?

Je activeert de Kracht Verbinding door je er met je intentie op te richten.
Vervolgens richt je deze kracht met je intentie op bijvoorbeeld een plek in je lichaam met spanning of pijn.
Als je iemand behandelt, wordt de Kracht Verbinding automatisch geactiveerd. Het is immers al je intentie om iemand te helpen.

Energie vernauwingen of blokkades, de oorzaken van (geestelijke) spanning of pijn, worden dan sneller opgeheven en de energie gaat weer beter stromen, waardoor klachten verminderen of verdwijnen.

Neutralisatie van medicijnen, anticonceptie, vaccinaties en andere belastende stoffen

Met de Kracht Verbinding kun je door middel van een transmutatie de schadelijke bijwerkingen van medicijnen, anticonceptie, vaccinaties en antibiotica neutraliseren. Ook kun je amalgaam en andere giftige stoffen in je lichaam op deze wijze zo neutraliseren, dat ze niet meer verzwakkend voor je zijn.

Deze gave krijg je ook door de Vitalisatie Verbinding, de Medicijnen Neutralisatie impuls en na het ontvangen van onze behandelingen.

Gevolgen van bijwerkingen achteraf herstellen

Het bijzondere van de Kracht Verbinding is dat het niet alleen de schadelijke werking van deze stoffen kan neutraliseren, maar ook achteraf (zelfs jaren later) helpt om de gevolgen van deze schadelijke werking weer te herstellen.
Hierin is de Kracht Verbinding uniek t.o.v. de andere genoemde Verbinding en behandelingen.

Bescherming tegen de straling van medische apparaten

Met behulp van de Kracht Verbinding kun je jezelf beschermen tegen de verzwakkende werking van de straling van bijvoorbeeld medische apparatuur. 


De Kracht Verbinding geeft je zo’n innerlijke kracht dat je je tegen deze straling kunt beschermen, waardoor deze niet meer verzwakkend op je werkt. 
Hierbij neutraliseer je de straling van het apparaat niet, maar de straling ketst dan als het ware op je af. Als je dat doet, kost het je wel energie.


Je doet dat door vanuit je gevoel te vragen of je beschermd mag worden tegen de straling van de betreffende medische apparatuur. Vanuit je gevoel vragen doe je door je op je ki-punt te richten. Het ki-punt zit op navelhoogte maar dan iets dieper in je buik.

Let op: De Kracht Verbinding werkt dan alleen voor de duur van een sessie. Voor elke nieuwe sessie is het nodig dat je dit opnieuw vanuit je gevoel vraagt.

Als je huis geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding huis, ben je automatisch beschermd tegen de verzwakkende werking van medische bestraling door de kleine persoonlijke piramide die buitenshuis om je heen is.
Gebruik je deze apparatuur echter tijdens je werk, dan kun je deze apparatuur Neutraliseren met behulp van de Neutralisatie Verbinding werk, de Neutralisatie Verbinding bedrijf of de Apparaat Verbinding.

Orgaantransplantaties

Orgaantransplantaties kunnen levensreddend zijn, maar hebben helaas twee duidelijke keerzijden. Het is bekend dat na een orgaandonatie de persoonlijkheid van de ontvanger kan veranderen in de richting van de donateur. Een deel van de donor leeft door in de ontvanger.

Degene van wie je het orgaan hebt gekregen is meestal overleden. Omdat een deel van deze persoon door de orgaantransplantatie op Aarde blijft leven, blijft de ziel van deze persoon met de Aarde verbonden en kan niet helemaal overgaan.

Met de Kracht Verbinding is het mogelijk met je intentie de persoonlijke informatie van het orgaan aan de ziel van de overleden persoon terug te geven, waarna de ziel zijn of haar reis kan voortzetten en de ontvanger geen persoonlijkheidsverandering hoeft te ondergaan.

Bloedtransfusies

Als je een bloedtransfusie ontvangt is het bloed tegenwoordig vrijwel altijd afkomstig van meerdere donoren. Bij bloedtransfusies komt informatie van de donoren in jouw systeem.
Daardoor krijg je zielenverbindingen met mensen waarmee je anders geen zielenverbinding zou hebben gehad.

Met de Kracht Verbinding kun je met je intentie de persoonlijke informatie teruggeven aan de donoren, ook al ken je die niet.

Voorwerpen energetisch reinigen


Door de Kracht Verbinding krijg je de mogelijkheid kristallen en edelstenen te reinigen. Daarnaast kun je meubels, kunstvoorwerpen en andere objecten die energetisch belast zijn, zuiveren.
Dit kun je heel eenvoudig doen door datgene wat je wilt reinigen met je intentie te verbinden met de Kracht Verbinding.

Transmutatiegave

Als je een behandeling, Transmutatie Channeling, Vitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding van het Wholism Project ontvangt, ontvang je tegelijkertijd de Transmutatiegave waardoor je direct kunt gaan transmuteren.

Transmuteren is heel eenvoudig. Je richt je naar binnen en vraagt of datgene wat je dwars zit getransmuteerd mag worden. Een kind kan dus de was doen.
Lees meer: Transmutatiegave

Lees meer: Transmuteren in de praktijk

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Kracht Verbinding.

Traject

De Kracht Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde         

De waarde van de Kracht Verbinding bedraagt € 140,-.