Op weg naar je eigen essentie

De diepgang van je eigen leven heb je helemaal in eigen hand.
Je hebt daarbij eigenlijk twee keuzes. Je leidt puur dit leven of je gaat letterlijk je eigen diepte in, waar een schatkamer op je ligt te wachten.

De gelaagdheid van de mens

De mens kan goed vergeleken worden met de opbouw van een parel.

Een parel heeft als kern een zandkorrel, die per ongeluk in de oesterschelp is gekomen en die de weke oester pijn doet. Om te zorgen dat de deze zandkorrel de oester geen pijn meer doet, vormt de oester laagje voor laagje een parel om de zandkorrel.

Deze gelaagdheid heeft de mens ook. We bestaan uit een kern, de zandkorrel in de vergelijking en daaromheen allemaal laagjes ontstaan door onverwerkte gebeurtenissen uit dit en vorige levens. Net als bij de oester zijn de laagjes dus ook met pijn als drijfveer gevormd.

Van ondoorzichtbaar naar transparant

Als je puur bezig bent met dit leven te leiden dan heb je alleen contact met jouw buitenste laag. De diepere lagen vormen dan een ondoorzichtbaar geheel die samen het aangrijpingspunt van je ego vormen.

Kies je ervoor de weg naar binnen te gaan, je bewust te ontwikkelen, dan los je door je verleden te verwerken laag voor laag op, waarbij elke laag die je hebt opgelost transparant wordt. Elke transparant geworden laag bestaat dan uit de ervaring en bewustwording die je hebt opgebouwd in die laag.

Goddelijke oorsprong

Met het oplossen van je gelaagdheid kun je zelfs verder gaan dan alleen het verwerken van onverwerkte gebeurtenissen uit dit en vorige levens.

Onze hele evolutie zit in ons en je kunt zelfs door laagje voor laagje op te lossen ook weer in contact komen met je eigen Goddelijke oorsprong.
Zo kun je stap voor stap in contact komen met het tijdloze en innerlijk boven de polariteiten uitstijgen.

Onmetelijke rijkdom

Er zit dus een onmetelijke rijkdom in ons besloten.
Zolang je nog niet gekozen hebt voor de weg naar binnen loop je met een geestelijke schatkist rond zonder te weten dat je die binnen handbereik hebt.

Verschil kosmische nacht en dag

De mogelijkheid om ons op deze wijze te ontwikkelen bestond eigenlijk niet echt in de kosmische nacht, de 300.000 jarige periode waarin we ons steeds verder met de materie moesten verbinden.
Als we wel in staat waren geweest om alle ellende die we in deze lange nacht hebben ervaren te verwerken, dan waren we als Lichtwezens van oorsprong nooit ‘zwaar genoeg’ geworden om ons voldoende met de materie te kunnen verbinden.

In de kosmische dag hebben we de gave ontvangen van het transmuteren. Met deze gave kun je licht over het donker in je, de onverwerkte gebeurtenissen uit de kosmische nacht, laten schijnen en het zo stap voor oplossen.
De kosmische dag geeft ons hiermee ongekende ontwikkelingsmogelijkheden.

Het Wholism Project

Het Wholism Project heeft als doel Aarde, mens, dier en plant te helpen in de overgang van de kosmische nacht naar dag. Hiervoor zijn de behandelingen en de Verbindingen ontwikkeld.

Behandelingen

Onze behandelingen zijn ontstaan doordat wij de weg door de gelaagdheid voorgaan.
Daarom kunnen ze helpen jouw onverwerkte verleden met alle angsten, pijn, verdriet en woede weer zo snel en soepel mogelijk op te lossen.

Verbindingen

De Verbindingen zijn de puur energetisch werkende opvolgers van onze producten.
Zij ondersteunen je in jouw energie balans en hebben een weldadige en vitaliserende werking.

De in een enorm tempo toenemende omgevingsstraling afkomstig van onze technologie, zoals mobiele telefonie, is een krachtige ontwikkeling tegenwerkende factor. De straling creëert niet alleen een omgeving waarin ontwikkeling veel moeilijker verloopt, maar laat ook een indruk op ons menselijk systeem achter waardoor ontwikkelen bemoeilijkt wordt.

Deze omgevingsstraling wordt door onze Verbindingen zo geneutraliseerd dat zij de verzwakkende werking van omgevingsstraling omzet in een versterkende. Daarnaast creëren de Verbindingen de innerlijke en uiterlijke voorwaarden om ontwikkeling optimaal te laten verlopen.

Ondersteund door de juiste Verbindingen werkt een behandeling daardoor twee maal zo sterk.