Intensiteit Verbinding

De Intensiteit Verbinding verhoogt de intensiteit van de werking van die specifieke Verbinding(en) die je op dat moment het meest nodig hebt.

Als je een Verbinding ontvangt, dan ervaar je de werking daarvan meestal heel duidelijk.
In de loop van de tijd vervaagt het specifieke bewuste gevoel dat de Verbinding je geeft.
Het specifieke gevoel bedt zich dan als het ware in, in de dagelijkse stroom van gevoelens en gedachten.

Gebeurt er dan iets waarbij je de specifieke werking van bepaalde Verbindingen goed kunt gebruiken, dan haalt de Intensiteit Verbinding die Verbindingen die je op dat moment het meest nodig hebt, naar voren door de intensiteit van de werking van die specifieke Verbinding(en) te verhogen.

De Intensiteit Verbinding helpt je dus om op de meest adequate manier in te spelen op gebeurtenissen in jouw leven die om een reactie van jou vragen.

De Intensiteit Verbinding helpt je ook om aandacht te besteden aan datgene wat op dat moment belangrijk voor jouw systeem is, wat voor jouw systeem prioriteit heeft.
De Intensiteit Verbinding helpt je zo om meer in overeenstemming te leven met jouw systeem en dat komt jouw gezondheid ten goede.

Voor wie?

Voor iedereen die meer in harmonie wil leven met zijn of haar eigen systeem en zo goed mogelijk wil reageren op datgene wat er in jouw omgeving plaatsvindt.

Intensiteit Verbinding voor een bedrijf

De Intensiteit Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Intensiteit Verbinding bevordert bij werknemers een juiste en adequate reactie op:

  • de dagelijkse stroom van gebeurtenissen

en

  • de steeds wisselende omstandigheden in de markt waarop het bedrijf zich richt. Dit werkt ondersteunend op het proces om de meest aangewezen marketing strategie te bepalen.


Let op: De Intensiteit Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Intensiteit Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding.
Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Intensiteit Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Intensiteit Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Intensiteit Verbinding bedraagt € 140,-.


Ervaringen


Erg blij met de Intensiteit Verbinding

‘Ik wilde jullie laten weten dat ik erg blij met de Intensiteit Verbinding.
Voor mij is het een hele gebruiksvriendelijke Verbinding die mij op een lichte, bijna meanderende manier door het leven laat gaan.

Hij wijst me op een zachte maar voor mij duidelijke manier waar ik in mijn dagelijkse leven wat meer aandacht aan mag besteden of waar ik iets in tekort kom.
Hij heeft me o.a meer humor in mijn leven gebracht.’


Eigenlijk heb ik hier al altijd naar verlangt

‘Ik word letterlijk geleid naar dat wat op dit ogenblik belangrijk voor me is/wat ik op dit moment te doen heb: wenen, actie, ontspanning …
Het dringt zich gewoon op, wat er nu in mij/mijn leven aan de orde is en meestal begint het met: ‘voel maar wat er nu te voelen is’.

Eigenlijk heb ik hier al altijd naar verlangt … iets dat me helpt om te doen wat ik nu moet doen.
Het geeft me meer rust: het zal me wel getoond worden wat ik te doen heb.’
Ria V, Wiekevorst, België