De Vermenging behandeling

De Vermenging behandeling is bedoeld voor kinderen en volwassenen met een onvoldoende ontwikkelde ik-kracht waardoor ze te beïnvloedbaar zijn, en voor (echt)paren, die zo met elkaar verbonden en verweven zijn dat ze gevoelens en emoties van elkaar overnemen.
Deze vermenging kan ook ontstaan bij familieleden, vrienden en bekenden.

Gevoelens en emoties die zijn overgenomen, zijn niet volledig verwerkbaar en werken daarom ontwikkeling remmend en uiteindelijk gezondheid verstorend. Ze kunnen daarnaast ook tot overgewicht leiden.

De Vermenging behandeling helpt in beide situaties:

  • Door je te helpen voldoende ik-kracht te ontwikkelen
  • Door je te helpen bewust te worden van de achtergronden waarom je gevoelens en emoties van je partner overneemt, zodat de achterliggende reden wordt opgelost

Onvoldoende ontwikkelde ik-kracht

Bij een onvoldoende ontwikkelde ik-kracht is het verschil tussen de binnen- en buitenwereld onvoldoende bewust. Je neemt daardoor heel gemakkelijk gedrag over van mensen waar je tegenop kijkt. Dat kan zowel goed als slecht gedrag zijn. Je bent dus te beïnvloedbaar.

Kinderen en volwassenen met een onvoldoende ontwikkelde ik-kracht kunnen hun ik-kracht sterker ontwikkelen met behulp van de Vermenging behandeling.

Gevoelens en emoties overnemen

Als je gevoelens en emoties voor je partner overneemt, dan stel je je zo voor de ander open, dat je eigen grenzen vervagen.
Je neemt dan gevoelens en emoties over die de ander liever niet wil voelen en daarom verdringt.

Gevoelens en emoties die je van je partner hebt overgenomen, voelt jouw partner zelf niet meer. Deze gevoelens en emoties zijn in jouw systeem gekomen en zijn voor jou slechts gedeeltelijk verwerkbaar.

Het is mogelijk dat beide partners dit voor elkaar doen, of dat één van beiden dit voor de ander doet.

Ontwikkeling remmend

Omdat overgenomen gevoelens en emoties gedeeltelijk onverwerkbaar zijn, werken ze ontwikkeling remmend en uiteindelijk gezondheid verstorend voor jou.
Ze werken echter ook ontwikkeling remmend voor jouw partner. De verdrongen gevoelens en emoties hebben een functie in zijn of haar ontwikkeling.

Niets overkomt je in jouw leven zonder een Hogere reden. Alleen door het leven in al z’n facetten aan te gaan en dus door alles te verwerken wat je overkomt, zul je die ontwikkelingen doormaken die nodig zijn om jouw levensopdrachten te vervullen.

Als een ander gevoelens en emoties van je overneemt, mis je daardoor essentiële ontwikkelingsmogelijkheden.

Door de Vermenging behandeling zullen de onverwerkte overgenomen gevoelens weer teruggaan naar de partner van wie ze kwamen.
Het mes snijdt daarmee aan twee kanten, jij bent verlost van voor jou niet te verwerken gevoelens en emoties en jouw partner kan zich weer beter ontwikkelen.

Gewichtstoename

Omdat overgenomen gevoelens en emoties gedeeltelijk onverwerkbaar zijn, hopen ze zich als vuilstoffen op in je lichaam. Om vuilstoffen af te schermen van de rest van jouw systeem vormt jouw lichaam vetweefsel rond de vuilstoffen, met als gevolg gewichtstoename.

Er zijn grote verschillen in de mate waarin mensen vetweefsel vormen rond overgenomen gevoelens en emoties. De een doet dat veel meer dan de ander.

Onontwarbare knoop

In huwelijken waar één of beide partners gevoelens en emoties van elkaar overnemen, ontstaat onderling een vrijwel onontwarbare onderlinge knoop in de relatie, waarbij aantrekkingskracht en onderlinge afstoting elkaar afwisselen.

De Vermenging behandeling helpt je om deze onderlinge knoop in de relatie weer te ontwarren, zodat je niet meer te veel in elkaars vaarwater zit en je beter door je eigen ontwikkelingen kunt gaan.

Gevoelens en emoties overnemen van anderen

Behalve van jouw partner kun je ook gevoelens en emoties overnemen van je familieleden en zelfs van vrienden en bekenden.
Vooral in één ouder gezinnen kunnen ouder en kind zo met elkaar verbonden raken dat zij over en weer gevoelens en emoties van elkaar overnemen.

Diepere achtergronden

De diepere achtergrond voor het  overnemen van gevoelens en emoties hebben altijd te maken met een diepe onzekerheid over jouw bestaansrecht. Je probeert je daarom onmisbaar te maken voor de ander, door dingen van hem of haar over te nemen.

De diepe onzekerheid over jouw bestaansrecht kan zich op verschillende manieren uiten, zoals:

  • Diepe onzekerheid
  • Diep waardeloos voelen
  • Zoeken naar bevestiging
  • Dienstbaar willen zijn om mee te tellen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Vermenging behandeling

Traject

De Vermenging behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van De Vermenging behandeling bedraagt € 70,-.