Ont-wikkelen

Ontwikkelen is binnen het Wholism Project een centraal thema. Je zou zelfs kunnen zeggen:
In het Wholism Project draait alles om ontwikkelen.

Wat is ontwikkelen?

We hebben allemaal ons eigen idee over ontwikkelen, maar wat is eigenlijk de essentie van ontwikkelen?

Letterlijk betekent ontwikkelen het ontdoen van wikkels. Daardoor word je minder in-ge-wikkeld en hoe minder wikkels, hoe dichter je bij je eigen kern komt.
Ontwikkelen is dus naar je eigen kern toegaan waar in plaats van ingewikkeldheid eenvoud is.
 

Alle behandelingen en Verbindingen die binnen het Wholism Project zijn ontwikkeld hebben het doel om mensen te helpen met hun ontwikkeling richting hun eigen kern.

Van hoofd naar hart

Het is ook een weg waarbij je stap voor stap je angsten overwint.
Angst houdt ons in ons hoofd, in ons denken. Hoe verder je je angsten loslaat, hoe meer je in contact komt met je hart, je gevoel en dus ook met je liefde.

Angst verzwakt, liefde versterkt

Het bijzondere is dat angst verzwakkend en liefde juist versterkend werkt.

Angst leidt je ook altijd precies daarnaar toe, waar je niet naar toe wilt. Besluiten die door angst ingegeven zijn, wijzen je dus elke keer de verkeerde weg. Zo creëer hetgeen waarvoor je angstig bent.
Het is opvallend hoe dat werkt. Als je angst hebt voor honden, kom je elke keer honden tegen die onaardig tegen je doen, terwijl dat praktisch nooit gebeurt als je deze angst niet hebt.

Als je je door liefde laat leiden dan blijk je eigenlijk altijd daar te komen waar je naar toe wilde. Dat gaat lang niet altijd via de weg die je zelf in gedachten had, maar je diepere levenswens realiseert zich.
 

Angst stoot ook af, terwijl liefde juist aantrekt.
Hoe voel je je na een gesprek met iemand die in de greep van angst is in vergelijking met iemand die vol liefde vertelt over z’n werk of leven?

Angst maakt ook eenzaam, terwijl liefde verbindt.
Angst vertegenwoordigt zo het inkrimpende en liefde het uitdijende. Liefde is als een estafette stokje dat doorgegeven wordt.

Hierdoor hebben onze Verbindingen en behandelingen ook een grotere reikwijdte dan puur degenen die ze ontvangen.

De ontwikkelingsweg

Hoe ziet de ontwikkelingsweg richting je eigen kern eruit?

De ontwikkelingsweg is een weg terug. Alles dat we op de heenweg zijn tegengekomen komen we op de terugweg ook weer tegen. Als je op de heenweg door een tunnel bent gegaan kom je die op de terugweg ook automatisch weer tegen.

Je komt dus op de terugweg opnieuw de trauma’s tegen die je op de heenweg hebt opgelopen.

Oorsprong trauma’s

Waar komen deze trauma’s van de heenweg vandaan?

We stammen oorspronkelijk van het Goddelijke af. In onze ontwikkelingsweg scheiden we ons steeds verder van het Goddelijke af. Het is zo heerlijk bij het Goddelijke dat dat een pijnlijk proces is.
Het is te vergelijken met het gevoel dat een klein kind heeft als het van de moeder wordt gescheiden.

Daarnaast hebben we de bedoeling van het Goddelijke vaak verkeerd begrepen.
Het volgende verhaaltje over onze poes Norretje maakt dit misschien duidelijker.
 

  Bij het afbreken van een al half omgevallen houten schuurtje op ons land gaat onze poes, Norretje, precies zo liggen, dat als het schuurtje helemaal omvalt, zij eronder zou komen.
Liefdevol pak ik Norretje, die me altijd overal volgt als ik buiten bezig ben, op om haar uit de gevarenzone te halen.
Duidelijk beledigd en uit haar humeur loopt zij vervolgens weg.


Een weg door het donker

Na onze afscheiding van het Goddelijke was het de bedoeling dat we ons steeds meer met de materie zouden gaan verbinden, dat is een ontwikkelingsweg naar een lager trillingsgetal.
We gingen dus van een weg van het Goddelijke met zijn oneindig hoge trillingsgetal naar een trillingsgetal dat zo laag is, dat energie als het ware stolt tot materie.

Omdat het zo fijn is bij het Goddelijke konden we deze weg alleen gaan door het Goddelijke de rug toe te keren. Daardoor keerden we als het ware het Licht de rug toe en gingen het donker in.

Zo zijn we gedurende een periode van ongeveer 300.000 jaar door de kosmische nacht gegaan, een weg door het donker steeds verder van onze Bron af. Logischerwijs is deze weg gepaard gegaan met veel angst.

We zijn nu aan het einde gekomen van de kosmische nacht en de kosmische dag breekt aan, het tijdperk waarin we ons weer gaan ontwikkelen richting onze Bron.

Als we bereid zijn onze angsten en trauma’s onder ogen te zien en te verwerken, kunnen we weer een steeds dieper contact maken met onze Goddelijke oorsprong en zo het leven tot een feest maken.

Zeg ‘ja’ tegen het leven

Als je iets met tegenzin doet, dan sluit je je af van de hulp die je ziel je altijd wil geven.

Je ziel probeert jou je pad door het leven te wijzen, het pad waarop je het meeste van het leven kan leren. Alles wat er gebeurt in jouw leven heeft dus een Hogere reden.

Maar als je ‘nee’ zegt tegen de gebeurtenis of met tegenzin doet wat je moet doen, dan sluit je je af van de hulp die jouw ziel je graag geeft.

Door jezelf te leren te accepteren wat er in jouw leven met jou gebeurt en zonder er over te oordelen ‘ja’ tegen te zeggen, dan leidt jouw ziel je altijd naar de positieve uitweg en maak je tegelijkertijd een sprong in je ontwikkeling.

Elke ontwikkeling voelt als een verrijking. Dus als je je zelf leert ‘ja’ tegen het leven te zeggen, dan verrijk je je zelf continu en word je tevreden met het leven.

 

Waar je bent in je ontwikkeling

is een optelsom van

jouw keuzes in het leven